Albert Bang – En drivvodfiskers historie

Uddrag fra Albert Bangs beretning om drivvodsfiskeri i 30’rne.

Fiskerflåden ved Gl. Kalvehave Havn 1891

Der har altid været fiskeri i Kalvehave, men før 1880 var det kun lejlighedsfiskeri af små og store jordbrugere langs kysten og en del daglejere. Det foregik med små ruser fra en jolle eller en lille pram. I 1880 skete den store forandring med fiskeriet. Da kom de tyske
drivvodsfiskere pludselig til Sundet.

Man »drev« sidelæns med dette garn, – og som ved hjælp af et par lange stykker tov blev trukket hen over havbunden. De to træktove var fastgjort til hver sin bom, for og agter, for at brede over så bredt et stykke som muligt. Man satte sejl og drev som nævnt sidelæns, og man fornemmede farten ved at stikke en stage ned i havbunden. Når man således havde drevet sidelæns et passende stykke tid, trak man voddet ind, og ved hjælp af en firskåret talje løftedes drivvodssækken ind i båden. Derefter sænkedes sværdet (sænkekølen), og man sejlede op til et nyt dræt.

Hus ved Østerbækken

Lige øst for vejen og øst for bækken, som nu hedder Østerbæk, lå et lille gråt hus med grundsten helt ud i bækken. Her boede Rasmus Bang, drivvodsfisker. Der var mange børn, 5 drenge og 3 piger. Der var kun de yngste hjemme i min tidligste
barndom, Carl, Edvard og Albert og så en pige, tvilling til Albert.

Hele beretningen kan læses i arkivet eller på Arkiv.dk.