Guldhøjgaard

Guldhøjgård ca, 1950

Guldhøjgaard i Kalvehave ligger på Guldhøjvej 6 i Kalvehave. Den ejes af Arne Nielsen og har matr. nr. 7a m. fl. I 1688-matriklen var det gård nr. 1.

I 1625 lå den samme sted og ejedes af Peder Jensen Børring. Han havde sønnerne Morten og Lars Pedersen Børring. De kom begge til at eje Langebæk Mølle, der senere blev til Langebækgaarden. Da Morten døde var der skifte efter ham. Det varede 14 dage, både dag og nat. Som møller havde han et stort udestående hos sine kunder, der ofte havde pantsat deres sølvtøj og kobbertøj for gælden. Lars Pedersen løste broderen af på møllen.

På gård nr. 1 blev Lars Hansen Jyde fæster omkring 1660, og der er en Lars Hansen på den i 1683. Det er nok den samme. Kallehave som det hed den gang blev i 1673 overtaget af Prins Jørgen efter faderen Frederik d. 3.

I 1710 hed fæsteren Hans Jacobsen; men da Prins Jørgens Gods blev afviklet og Vordingborg Ryttergods blev oprettet i 1715, var gården delt i 2 halvgårde. De 2 fæstere hed Jørgen Olsen og Hans Andersen. Hans Andersen var der stadig i 1729 og 1739; men Hans Larsen havde overtaget den anden halvdel.

Hans Larsen var der stadig i 1750; men Hans Andersens søn Anders Hansen havde overtaget den anden halvdel. I 1762 var der kommet 2 nye fæstere til: Jens Hemmingsen og Eskild Larsen. De oplevede, at Ryttergodset blev solgt på auktion i 1774. Kalvehave blev lagt til Kalvehave Gods, senere kaldt Petersgaard.

Da Eskild Larsen døde omkring 1780 blev enken Bodil Nielsdatter gift med Husmand Peder Nielsen. Jens Hemmingsen er vist nu ene om gård nr. 1 til han døde i 1797. Hans enke Ane Rasmusdatter Købmann blev gift med Hans Nielsen Ellehammer, der overtog gården. Han blev derefter gift med Sidse Larsdatter i 1809 og døde i 1823. Han havde købt gården til selveje. Den var også blevet udskiftet og havde fået matr. nr. 7.

1825 – 1837 muligvis Christen Jensen

Anders Knudsen 1838 – 46. Han havde haft en gård i Stensby.

Sønnen Jacob Andersen overtog den i 1846 – 87

Enken Ane Marie Rasmusdatter var der i 1890 med sønnen Rasmus Peder Jacobsen som bestyrer

Datteren Marie Jacobsen og svigersønnen Jacob Christensen 1891 – 1917

Peter Christian Nielsen 1917

Niels Peter Nielsen 1918 – 19

Christian A. Larsen 1920-40

Christian “Højholt” Hansen gift med Marie 1940-41

Knud Jensen 1941-47

Christian Nielsen 1947-76

Arne Nielsen 1976 – søn overtog Guldhøjgaard i 1976. Han er født på Bogø og gift med Hanne, der kommer fra Nørrevang i Viemose.

Gården var oprindelig på 19 ha. Nu dyrkes 215 ha med korn, frø og roer. Indtil 2013 blev ejendommen drevet med en malkebesætning. De har nu 30 stykker anguskvæg og 140 moderfår.

Hanne og Arne har 4 piger, der alle er meget landbrugsinteresserede og deltager aktivt i bedriften, når deres tid tillader det.

Den ældste datter Marianne er ansat i Møns Bank og bor i Røddinge. Trillingerne: Anni er uddannet agrarøkonom og inseminør. Hun er ansat hos Viking og bor på Lolland.

Birgit er advokatfuldmægtig og bor i Nyråd.  Conni er uddannet agrarøkonom og er ansat som regnskabsassistent hos Østdansk Landboforening og bor i Remkolde.

Historien er skrevet af Vagn Boberg Nielsen med Holger Munks og Gunnar Kirchheiners jordebogsnotater, samt Lars Skovvangs Aneopslag som kilde.

Henvisning: Kilde: la Cour Danske gårde, 3. samling bind IV. Side 1252