En stationsforstanderfamilie i Kalvehave

Hans Henrik Hansen med hustru og børn i stuen

En stationsforstanderfamilie i Kalvehave er beretningen om Hans Henrik Hansen og Karen Marie Hansen, f. Pedersen.
Hans Henrik Hansen var bl.a. kommunal revisor og medlem af Sognerådet i 4 år samt formand for ”Konservativ Vælgerforening”.
Han kom til Kalvehavebanen som overassistent den 1. november 1900, og han blev forfremmet til stationsforstander den 1. oktober 1911. Den stilling beklædte han indtil sin pensionering den 31. august 1935 i en alder af 62 år. Familien byggede et hus tæt ved Kalvehave Station.

I bogen ”Trafikken til Møn” fortælles følgende:
En løbsk ko krydrede tilværelsen på Kalvehave station en novemberdag i 1910: Den ankom med tog 4, sprang ud af sit logi i godsvognen og nedlagde portør Chr. Frederiksen. Så gik den vilde jagt, ledet af overassistent H. H. Hansen fra en tilbagetrukket position i nærheden af et træ. Koen blev derefter indfanget, uden at nogen kom til skade. Normalt holdt stationsforstander Hansen sig til mindre dyr, for han var kendt for sit hønseopdræt.

Hans Henrik Hansen – ridder af Dannebrog 1939

Hans Henrik Hansen fik ridderkorset 22. marts 1939 efter 40 års ansættelse.

 

Man kan læse hele beretning i vores arkiv eller på arkiv.dk