Kalvehave Havn

Kalvehave Havn er anlagt 1906—09 udenfor den gamle færgebro og umiddelbart vest for dampfærgebroen. Med en bekostning af ca. 70.000 kr. (hvoraf Staten tilskød halvdelen) byggedes havnen, dækket mod vest og syd af moler med indsejling fra sydvest. Bassinet var ca. 8.000 m2 med løbebroer og slæbested.
Den blev bygget om i 1931 og den yderste del af vestmolen blev fjernet; til gengæld blev molen forlænget med en 100 m lang bueformet ny yderdel. Indsejlingen blev nu 30 m bred og blev derved åben mod sydøst.
Der er adgang til forsyninger af proviant og brændstof,  bådebyggeri, færgeforbindelse til Møn, bilforbindelser med Vordingborg, Præstø, København m. v.  og baneforbindelse med Vordingborg.

Dansk Fiskeristat bind 2 – 1936, redigeret af A. C. Struberg.

Harboøre-fiskere i Kalvehave havn ca. 1910

B834

Gl. Kalvehave havn, de 3 bygninger til højre er Kalvehave gl. skole ca. 1935

B1313

Kalvehave havn – med Kalvehave Tangexport til venstre i billedet – ca. 1973