Sogneforstanderskab i Kalvehave Sogn

Liste over Formænd i Sogneforstanderskabet og Sognerådene:

År fra – til Navn, Stilling, Bopæl
1842-1853 C. Nielsen, Sognepræst, Langebæk
1854-1861 H. Fabritius de Tengagel, Proprietær, Stålvængegård
1862-1864 C. Holstein, Greve, Langebækgård, Langebæk Mølle
1865-1867 A. Sarauw, Forstråd, Petersværft
1868-1870 S. Fabritius de Tengagel, Proprietær, Stålvængegård (Arveforpagter)
1871 Anker Hansen, Cand. Phil, Ellebrudgård
1872 Anker Hansen meldte forfald p.g.a. sygdom i stedet ingik S. Fabritius de Tengagel, de to skiftedes
1873-1875 Lassen, han beder sig fritaget, men dette nægter sognerådet
1876-1877 P. Malling, Proprietær, Stensbygård
1877-1882 N. Chr. Hansen
1883-1888 Hans Jakobsen, Gårdejer, Kalvehave
1889 Jens Nielsen, Tømrer, Stensved
1921 Carl Frands Hansen, Fisker, Kalvehave

Kilde: Formentlig F. Vestergård Kristensen og andre kilder

Kalvehave Sogneråd 1925-1929

Fra venstre mod højre ses:
1) Karl Johansen, gårdejer Stensby
2) Frederik Hansen, Stensby
3)  Ukendt
4) Reimann, godsejer, skibsreder Stensbygård
5) Ukendt
6) Niels Nielsen, gårdejer, Langebæk
7) F.C. Hansen, fisker, sognerådsformand, Kalvehave
8) K.G. Andersen, skovfoged, Langebæk
9) Ukendt
10) Jens Rasmussen, Balle
11) Christian Larsen, Viemose overdrev.
12) ukendt
13) Peter Christiansen, Balle