Sogneforstanderskab i Kalvehave Sogn

Liste over Formænd i Sogneforstanderskabet og Sognerådene:

 

År fra – til Navn, Stilling, Bopæl
1842-1853 C. Nielsen, Sognepræst, Langebæk
1854-1861 H. Fabritius de Tengagel, Proprietær, Stålvængegård
1862-1864 C. Holstein, Greve, Langebækgård, Langebæk Mølle
1865-1867 A. Sarauw, Forstråd, Petersværft
1868-1870 S. Fabritius de Tengagel, Proprietær, Stålvængegård (Arveforpagter)
1871 Anker Hansen, Cand. Phil, Ellebrudgård
1872 Anker Hansen meldte forfald p.g.a. sygdom i stedet ingik S. Fabritius de Tengagel, de to skiftedes
1873-1875 Lassen, han beder sig fritaget, men dette nægter sognerådet
1876-1877 P. Malling, Proprietær, Stensbygård
1877-1882 N. Chr. Hansen
1883-1888 Hans Jakobsen, Gårdejer, Kalvehave
1889 Jens Nielsen

Kilde: Formentlig F. Vestergård Kristensen