Kalvehave Fattiggård og Alderdomshjem

 

Fattiggård fra 1868

Kalvehave Fattiggård er opført i 1868 på Kalvehave Mark (se kort).
Da man fik alderdomsunderstøttelses-loven i 1891, blev kommunerne pålagt at oprette alderdomshjem. Fattiggården var solidt bygget hvad det ydre angår, men indvendig var der skillerum opført af bindingsværk og murede rå sten. Gangene var så smalle, at det mere mindede om et fængsel. Der var jernstænger for vinduerne.
Sognerådet fik bemyndigelse til at indrette alderdomshjem i den østlige halvdel, derfor måtte man fjerne jernstængerne i denne del. Folk vægrede sig ved at skulle på alderdomshjem, men efterhånden indså man, at folk havde det godt der.

Alderdomsafdelingen bestod af 13 værelser, fattigafdelingen af 5 værelser, og bestyreren  havde 3 værelser mellem de to afdelinger. Der var ikke toilet i bygningen, men der var 6 retirader i gården. Værelserne i fattigafdelingen indeholdt 2 senge.

Man kan se af protokollerne i arkivet, at der var mange udefrakommende, der havde ophold på fattiggården men også, at der var en del børn.
Der var tilknyttet lidt landbrug på stedet, man havde bl.a. køer.