“Mejeristriden” i Stensvedområdet

Vi skriver 1939. Mange uoverensstemmelser i kredsen omkring mejeriet i Stensved, der dengang lå i Skovstræde førte til, at man endte med at dele sig i 2 grupper, der ikke kunne finde ud af at samarbejde. Striden som førte til splittelsen mellem parterne er ikke beskrevet i avisartiklen, men det var modsætninger mellem de større og mindre landbrug, der lå til grund.  Resultatet blev, at det endte med at man byggede et helt nyt mejeri ”Fremtiden” med hver sin leverandørgruppe og bestyrelse.

En arbejdsgruppe bestående af arkitekterne Friis-Jensen og Aage Madsen samt repræsentanter for de kommende brugere blev nedsat og man tog rundt og så på, hvordan et moderne mejeri skulle opbygges. Man erhvervede en byggegrund ved indkørslen til Stensved og projektet blev iværksat. 18. maj startede man op, og 1. november var byggeriet klar til indvielse. Byggeriet havde kostet 180.000 kr., heraf de 90.000 kr. til bygningerne. Bestyrelsen for mejeriet var: Sognefoged Thorsen, Stensved, formand, næstformand Sognefoged Carl Johannesen, Skovhuse, Parcellist Jørgen Christensen, Kalvehaveskov, Parcellist Johannes Christoffersen, Stensby Mark, Prcl. Erik Hemmingsen, Stensby og Gårdejer Frede Jensen, Høghsgaard.

Mejeriet startede som andelsmejeri og virkede som sådan i de første år, men efter nogle år, blev det en del af mejerikoncernen ”Enigheden”, der lå på Nørrebro og ejedes af arbejderbevægelsen  og blev leverandør af ”Københavnermælk”, der lå på ”Lygten” ved Nørrebro. Hver dag kørte en lastbil med den forskellige mælkeprodukter til storbyen. Under krigen var det med gasgenerator. Dvs. en kakkelovn, der af bøgebrænde producerede gas til at drive bilens motor. Pedel Viggo Nielsen fra Stensved skole, var én af chaufførerne. Han fortalte, at med en god kvalitet brænde, kunne han køre de ca. 100 km. På 2 opfyldninger på generatoren.

Men derudover var det mælkeprodukter, også flaskemælk, men også i høj grad osteproduktion, der foregik på mejeriet. Der var også produktion af ost i skiver. Der var ansat nogle damer, der i kælderen under mejeriet pakkede osten til de forskellige aftagere.

Mejeriets første og eneste bestyrer var Jørgen Bornhøft, der var mejerist på Høvdingsgaard, men blev ansat i Stensved frem til afviklingen i 1969.

På mejeriet var ansat 5-6 mejerister og i en årrække 7-8 kvinder, der var ansat til at pakke skiveost til forretninger.

Som et kuriosum beskrives her en historie fra samme avis:

”Ved mejeriet Fremtidens indvielse på Stensved Hotel lørdag aften kom en af andelshaverne med flg. historie:

– En dame og en herre kørte i Kallehavebilen og herren forklarede damen, hvad man så ved vejen. Her, sagde han, er Stensved hotel og biograf og da man nåede den nye mejeribygning sagde han: ”Og her ser De resultatet af galskaben i Sydsjælland” !!!!