Kulsbjerg og Stensved fang

Kulsbjerg.

Kulsbjerg øvelsesområde har siden 1970 tilhørt Forsvarsministeriet. Kulsbjerg er Sydsjællands højeste punkt er 107 m o.h. Kulsbjerg betyder det ”skaldede”, ubevoksede.

I 1739 kunne man med held stå heroppe og tælle 2135 heste, 52 stude, 2076 køer og kvier, 2390 svin og dertil kom 111 levegæs. Et imponerende liv. (Fra de kgl. Kreaturtællinger til beskatning). Lidt tvivlsomt om det smukke overdrev kunne bære antallet på en tør sommer. Her måtte bønderne givetvis indfange deres magre dyr og trække dem til den tørre landsbys tofter.

Herom kan læses i Dr. Holger Muncks afhandling:  ”Rytterbonden” fra 1954.

Ved det kgl. Vordingborg Rytterdistrikts salg 1774 ophørte det store overdrevs liv og ”romantik”. Området deles mellem de nye proprietærer på Iselinge, Vrangsgaard (senere Stensbygaard) og Petersgaard. Især efter 1788 opdyrkes jorden og udstykkes til fæstegårde. Der etableres især små landbrug og det lille samfund ”Kulsbjerge” med ca. 60 husstande kommer til at høre til Øster Egesborg sogn. Et landsbrugssamfund med egen købmand m.m. til området eksproprieres i 1970.

 Stensved overdrev – Stensved ”fang”:

”Ha’ kom til mig på Stensved fang, men je’ kendt’ ham it’ ”. Sådan skulle en stakkels forført pige fra Nyråd grædende have forsvaret sig, da hun stod til skrifte i Vordingborg kirke. Pigen havde grædt og var fortvivlet gået rundt og kaldt på sine køer med mælkespanden på hovedet den lange vej fra Nyråd. Og så kom en  mand til hende. De mange karle kom for at fange deres heste til arbejdet i landsbyen. Her kom de fra landsbyerne Viemose og Kallehave i øst, fra Bakkebølle og Vestenbæk i vest og fra Øster Egesborg og Ørslev i nord. Ikke mindre end 475 bønder havde deres græsningsret her.

Skrevet af Geert A.Nielsen

Se beboere på Kulsbjerg