Kulsbjerg

Kulsbjerg09.jpgKulsbjerg-området blev eksproprieret af Forsvarsministeriet i 1970 til øvelsesplads.
Det drejede sig om et 485 ha stort område. Der var lavet forslag om yderligere at ekspropriere 95 ha, men arealet landede på 485 ha.
Det drejede sig om 85 ejendomme og 5 biveje, der blev eksproprieret. I det følgende har vi lavet en oversigt over ejerne af de 85 ejendomme i 1950, 1960 og 1970.
Det drejede sig om et 485 ha stort område. Der var lavet forslag om yderligere at ekspropriere 95 ha, men arealet landede på 485 ha.

Det drejede sig om 85 ejendomme og 5 biveje, der blev eksproprieret. I det følgende har vi lavet en oversigt over ejerne af de 85 ejendomme i 1950, 1960 og 1970.
På halvdelen af ejendommene er ejerne fra 1927-42 eller deromkring også påført listen.
Hele kulsbjerg-området var i år 1800 ubeboet og en del af Stensved Overdrev, der strakte sig helt til Viemose, Mern og Ørslev. Der kunne være op mod 10.000 dyr på græs på Stensved Overdrev.
Der var slet ikke nogen beboere i Stensved på det tidspunkt. Det startede med at 24 husmænd hovedsagelig i Kalvehave fik hver en parcel at dyrke op og et læs tømmer til stald og beboelse i 1807. Det blev kaldt Kalvehaveskoven eller Kalvehave Overdrev.

Her får I beboerne fra 1927-70. Vil I have nærmere forklaring, mød op på arkivet.

EJERE AF EJENDOMMENE PÅ KULSBJERG

Matr. nr. Ørslev 1950 1960 1970
 1 89a Skovbo  Chr. Hansen Sv. Aa. Frederiksen Samme
 2 89d Parcel Karl Vilhelm Jacobsen Samme Samme
 3 89e Kulsøvej 45 Kaj Jensen Kaj Gustav Bech Helmer Jensen
 4 89f Kulsøvej 67 Oluf Hansen Samme Samme
 5 89r Lergrav Nyråd Teglværk Samme Adv. Sv. Wiuf
 6 89k Lergrav Jørgen Jensen Samme Samme
 7 89k Kulsøgården Frederik Hansen Jens P. Albrechtsen Villy Pedersen
 8 89aa Kulsøvej 70 Udstykning Gudrun Petersen
 9 89v Kulsøvej 64 Købmand Helga Nielsen Tømrer Aage Oxfeldt Samme
Matr. nr. Røstofte Ø.E. 1936
 12 48a Aksel Jørgensen Emil Nielsen Samme Samme
 13 48h Laurits Petersen Laurits Petersen Erik og EsterLarsen Bent Nielsen
 14 48c Hans Fr. Jacobsen Hans Fr. Jacobsen Samme Samme
 15 48c Marius Madsen Marius Madsen Hans Christiansen
 16 48f Hans Rasmussen Hans John Rasmussen Jørgen ogAnnelise Hansen Samme
 17 48g+47 Johs. Nielsen Johs. Nielsen Ejner Larsen Samme
48k Laurits Madsen Johs. Nielsen Ejner Larsen Samme
 18 48d Hans Theodor Nielsen Samme Samme Alfred Carlsen
 19 23 Ole Petersen Lilliendal Chr. Gothelf (minkavler) Samme
 20 48k Ora og Ib Olsen
 21 48i 1945
Poul Larsen
Samme Samme
 22 17 Fra 1914

Jenny og Joh. Frederik Johannesen

Samme Samme Jenny Johannesen
 23 16c+16f Niels Nielsen 1945
Martin Nielsen
Samme Anna Margrethe Nielsen
 24 16c Laurits Thisted Samme Gudme Jensen Samme
 25 48m Ll. Kulsbjerg Vilhelm Larsen Vilhelm Larsen og Hans Andersen
Matr. nr. Røstofte
 26 16b+24a Valdemar Andersen Samme Samme
13a+13b Tolstrup Johan Rasmussen Marius Christoffersen Valdemar Andersen
27 24b Aksel Rasmussen
Jens P. Jensen
28 9i Tolstrup Mogens Plougman Andersen Samme
29 13d+13f Johan Rasmussen Marius Christoffersen Valdemar Andersen
30 9b St. Kulsbjerg Forsvarsministeriet Samme Samme
31 9a+9g Hans Jacobsen
Lars P. Larsen
Ole Rasmussen Aksel Larsen
32 7 Stærgården Hans Christiansen Samme Samme
33 1b Valleboskoven Lilliendal gods Samme Samme

 

 34 1a Vallebogården Vilhelm Nielsen Samme  Iselingen
35 13a Skovhusegård Henry Hansen Samme Major Ole Jørgen Ellehøj
 36 13d Skovhuse Henry Hansen Samme Else Bo Dræbel
37 13b Skovhuse Frederik Christensen Samme Tage Larsen
38 8bce Skovhuse Robert Sørensen Samme Samme
39 8a Tolstrup G. Loff-Rasmussen Samme Samme
40 19a Skovhuse Sofus Petersen og Hans Carlsen Raimond Nielsen Samme
41-42- 43 Biveje
44 49 Nyråd Skovstræde 56c Thorvald Christoffersen Karl Gliese Samme
45 18 Parc Traneholm Vintersbølle Alfred Thea og Christian Fugl Samme Samme

 

 46 10 Parc Munksgård Ib Munksgård Viggo Hansen Samme
47 17a Parc Kølholm Svend Jensen Samme Grete og Ole Jensen
Kalvehave sogn Vestenbæk
48 1m Maries hus Overbetjent P. H. Larsen
49 1g  1927-42
Jens P. Andersen
Jens P. Andersen Børge Plougm. Andersen Samme
50 1i Kirstine Jensen Samme Samme
51 1e Vesterlund Kirstine Jensen
Villiam Hansen
Samme
Jonna Jacobsen
Samme
Frede Petersen
Kalvehave Overdrev
52 12+25n 1927-42
Jens P. Pedersen
Jens P. Pedersen Samme Aksel Rasmussen
53 13b 1927-42 Chr. Pedersen Chr. Pedersen  Samme Samme

 

 54 13a+14 Chr. Pedersen  Karl Pedersen Samme
55 16-18 Vestenbæk Kalvehave overdrev Laurits Davidsen Samme Gunnar Davidsen
56 19a Kalvehave Overdrev 1927-42Hans Chr. Nielsen Husmand Hans Chr. Nielsen Samme Arbejdsmand Karl Helmer Nielsen
Bakkebølle
57 60x Kulsbjergvej 60 Gunnar og M. Jensen Jan Stefan Bjørngård Samme
58 60g Alfr. Nielsen Frits Andersen Frits Andersen
19b+20a+25v Kalvehave Overdrev Alfr. Nielsen Frits Andersen Samme
59 23-25a-25c 1927
N. P.  Pedersen
N. P. Pedersen Peder Pedersen Benny Pedersen
60 21b 1927Jens P. Hansen Verner D. PedersenFrk. Klara Sofie Hansen Brødforhandler Egon Jensen Emil Petersen
61 13c+13e Tolstrup PostbudEgon Hansen Edvin Jensen

 

 62 21a+25aa+60a mfl Bakkebølle Chr. Sørensen Hans Jacobsen Holger KruuseJensen Gårdejer Poul Thån. Steffensen
Bakkebølle
63 60c mfl 1956
Lars Peter
Carstensen
Samme Banearbejder Knud R. Jensen
64 1956
Frederik Hansen
Samme Parcelist
Herman Petersen
65 60c+60h+60p 1958
Johannes Ib Poulsen
J. Peter Hansen Tegner Morten Quistgård
66 60m
 Kalvehave Overdrev
68 25ab+25ac
Del af 25a
1942
N. P.  Pedersen
Hedvig og Johan Bjørngaard Samme Distriktsjordemor Solveig Farverholt
69 16c+25q Grusgrav
Evald Alfred Jensen
Samme Samme Verner og H. P. Christoffersen
71 16b+24+25o 1927-42
Evald Alfred Jensen
Samme Parcellist Peter Sofus Jensen

 

 72A 17-25m 1927-42
Jørgen Christensen
Niels J. Christensen og Niels P. Larsen Niels Sørensen Parcellist N. P.  Larsen
72B 25o 1927-42
Alfred Jensen
Edvard Alfred Jensen Niels Sørensen Vognmand Verner Christoffersen
73 16a 1927-42
Alfred Jensen
Parc Edvard Alfred Jensen Samme Samme
74 25i+25k+25m 1927
H. P. Petersen
Josef Kogut Samme Arbejdsmand Reinhard Peter Hansen
75 25l 1927-42
Chr. Rasmussen
Karen Rasmussen Samme Samme
76 5a Laurits Larsen Jens Hansen Samme Børge E. Wienberg Nielsen
77 6+25d+25z 1927-42Fr. Jensen Fr. Jensen  1953
J.B. Larsen
Parcellist Jens Bent Larsen
78 4a 1927-42 Laurits Larsen Laurits L. Petersen 1947-50
Gartner Hansen Hindsbo
Gartner Jens P. Johannes Hansen Hindsbo
79 3+4b+5b+8b 1927-42
Niels P. Jensen
Parcellist Erik Bertel Jensen Samme Samme
80 7 1927
Chr. Madsen
1942
Husmand Valdemar Ferd. Carstensen
Samme Samme

 

 81 8a 1927
Ferd. Carstensens enke
1942
Tømrer Søren Christensen
Samme Svend og Poula Hansen
82 9+10a 1927
Harald Larsen
1927-42
H. Chr. Hansen
Parcellist Børge Sønderup Samme Samme
83 2 1927
Carl Monefeldt
1942
Ester Sof. Monefeldt Carls datter
Samme Samme
84 1+1l 1927
H. P. Christensen
1942
Parcellist Chr. Jensen
Samme Samme
85 10b 1927
H. Chr. Hansen
Parcellist Hans Jensen Samme Samme
86 15a+15c Stensby by 1927-42 Viggo Thorsen Gårdejer Poul Stage Thorsen Samme Samme
Skyttemarken
87 1d 1927-42
Fred. Henriksen
Fred. E. Henriksen
Poul Henriksen
Aage Petersen Arbejdsmand Leo Johansen
88 1y 1927-42 R. P. Rasmussen (Otto Nielsen) Pelsfarmere Peter og Jørgen Larsen
89 1l 1927-42 Chr. Nielsen L. P.  Larsen Gårdejer Peter Jørgensen

 

 90 1a+1c Richard Apel Samme Parcellist Anton Stojko og Valborg Petersen
91 1bg Alfred Rasmussen Samme Parcellist Sofus C. Petersen
92 1f Valdemar Carlsen Samme Parcellist Haakon Chr. Haugensen

Ejendomsskemaet er udarbejdet af Vagn Boberg Nielsen, renskrevet af Solveig Olsen

Kort over Kulsbjerg

 

Kalvehaveskovens etablering og efterfølgende eje

Salg af 24 parceller 1807

 1 Johan Andersen 1848
Peter Jørgensen
1859
Rasmus Johansen
ukendt
1956
Chr. Jensen
 2 Jens Nielsen 1834-49
Hans Christoffersen
1850
Peder Christensen
1854-88  Rasmus Martin
1889-1901  Rasmus Martins enke 1906-27
Carl Monefeldt
1930-70
datter Esther Monefeldt
 3 Otte Andersen  død 1816
Enken indtil 1818
1818     Rasmus Larsen (Væver) 1834-80
Rasmus Larsen Svan – går på aftægt
1872-1912 Niels Jensen
1925-42     Niels P. Jensen Jens P. Sørensen 1958-70
Erik B. Jensen
 4 Niels Rasmussen 1818-48
Christen Pedersen1858
Morten Christoffersen
1860
svigersøn Jens Andersen
1870-80
Peder Hansen
1893
Johan Christoffersen
 1901-11
Vilhelm Grothe
1901-12
Hans Jensen1927-42
Laurits Larsen
1947-70
Gartner Hansen Hindsbo
 5 Johan Jeppesen 1818-48
Ole Jensen
1870-80
Ole Andersen
1900-12
Hans Pedersen
1911-16
Kresten Olsen
1921-42
Laurits L
 Jens Hansen
 6 Rasmus Olesen 1818-30
Ole Pedersen
1834-45
Peder Olsen
1869-1912
Rasmus Pedersen
1916- Rasmus Jensen  1921-50
Frederik Jensen
 1953-70
Jens Bent Larsen
 7 Mølle Johan Wæver død 1814 1815-30
Mads Christiansen
1834-40
Jens Nielsen
1858
Peder Henriksen
1863-1901
Jens Pedersen
 1906
Lars P. Sørensen1911-30 Christian Madsen
1942-70 Valdemar F. Carstensen
 8 1807-14
Hans Petersen
1855
Hans Jensen
1859-1901
Hans Sørensen
1906-27
Frederik Ferdinand Carstensen
1930-60   Søren Carstensen 1970
Svend og Poula Hansen
 9 Peder Johansen 1818-50
Rasmus Nielsen
 1859
Hans Nielsens enke
1860-1901
Jens Pedersen
1911-16
Jens Peder Jensen
1921-27
Harald Larsen
1930-42
Hans Rasmussen
1956-70
Børge Sønderup
 10 1807     Peder Johansen 1834-63
Christian Børresen – død 1863
1863-1906
Ole Mortensen
1910-38
Hans Chr. Hansen død 1938
1938-70
Hans Jensen
 1950-70
Børge Sonderup

 

 11 Lars Andersen 1834
Lars Rasmussen Kaare sammen med 1.
 1860
Ferdinand Anton
Peder Hansen
1891-27
Hans Peder Christensen
1930-70
Chr. Jensen
 12 1807-53
Rasmus Larsen – død 1853
1860-89
Peter Nielsen – går på aftægt
1889-1930
sønnen Niels Petersen
1930-60
Jens P. Petersen
1970
Aksel Rasmussen
 13 1807-49
Lars Rasmussen Wæver – død 1849
1860-69 Christoffer Andersen  død 1869 1870-1916
Peder Olsen
1917-55
Christian Pedersen
1956-70
Karl Petersen
 14 1807-49
Lars Hansen søn af 24 Hans Hansen
1834-59
Rasmus Nielsen
 1877-1906
Ole Andersen
 1899-1940 Rasmus Rasmussen
1950-70
Chr. Pedersen sammen med
1950-70
Karl Pedersen
 15 Lars Erlandsen  død 1831 1845
enken Sidse går på aftægt
1834-59
Niels Larsen død 1865
 1879-1912
Jens P. Christensen
1916
Niels Johs. Nielsen
 16 Peder Christiansen 1834-58
Hans Pedersen
1859
Peter Christiansen
1880-1911
enken Anne Sofie Jacobdatter
 1906-12
Anders Jensen / Ane Lisbeth Nielsen
1925-50
Alfred Jensen?
 17 1807-16
Peder Jørgensen
1818
Peder Jensen
 enke 1859
Hans Nielsen
1867 – Ole Andersen 1877 –  Tømrer Jens Nielsen, fra 1889 Sognerådsformand 1908 – Christen Nielsen 1917- Niels Jørgen Christensen
 18 Johannes Olsen 1840-58
Hans Johan
1858-83
Niels Andersen –  går på aftægt
1889-1901 Niels Petersen
1906-25
Anders Andersen
død 1953
1925-60
Hans Laurids Davidsen
 19 1807-49
Jens Jensen        død 1849
1850
enken Ane Pedersdatter
1850-80
Datteren Mette Kirstine Jensdatter
gift med
1. Niels Jørgensen
2. Christen Hansen
 1890-1912
Niels Jørgensens søn Smed Jørgen Nielsen
1912-60
Jørgen Nielsens søn Hans Chr. Nielsen
-1970
Hans Chr. Nielsens søn Helmer Nielsen
 20 Hans Troelsen 1834-45
Søren Frederiksen
1845-80
Jacob Pedersen
 1879
Christen Rasmussen
 1906-12
Enke Maren Jacobsdatter
1916
Christen Pedersen
1930
Alfred Nielsen

 

 21 Niels Hugger 1834-58      Hans P. Nielsen    død 1858 1852-80
Hans Petersen
1889-1927               b. Jens P. Hansen a. Hans Hansen
1884-1925
 1942
Verner D. Petersen
1927-50
Chr. Sørensen
 1950
Egon Jensen
1960
Holger Kruse Jensen
 22 Jens Jørgensen 1834-50
Jens Olsen
1860-80
Peder Jensen
1897-30
Anders Jensen
 1950
Peter Jensen
 23 1807-11
Peder Gregoriussen død 1811
1811-33 Anders Nielsen Hugger 1833-50
Anders Nielsens enke
 1850-80
Niels Andersen Hugger
1877-1921
Rasmus Jensen
1921
Jens Chr. Jensen
 1925-50
N. P. Pedersen Verner Pedersen
H. Poul Rasmussen Peder K. Pedersen
60
Benny Pedersen
 24 1834
Hans Hansen
 1848
Anders Olsen
 1901
Jens P. Kristensen
1921-27
Niels Johs.  Nielsen
1927
Evald Alfred Jensen
1956-70
P. Sofus Jensen
 25 Fælles græsgang  Efter 1900 delt mellem flere personer bl.a. Ole Jensen ogJohan Nielsen

 

 

 

 

4 Responses to Kulsbjerg

 1. Søren Borgstrøm- Hansen skriver:

  Du kan finde de gamle matrikelkort for området på “hkpn.dk”.
  Søg via ejerlav. [Kalvehave overdrev, kalvehave.] Herefter kommer valgmulighed for flere kort.
  Tryk på VIS og du kan se matrikel kort for de forskellige årstal. Du kan via skema over ejere se koble ejere og matrikler sammen.
  Mvh. Søren

 2. admin skriver:

  Hej Gitte.
  Det må du prøve at sprge Vagn B, Nielsen om evt via arkivet.
  Jeg er ikke p.t. klar over det.

  Lis

 3. admin skriver:

  Hej Gitte.
  Tak skal du have. Dejligt du kan bruge det

 4. Gitte Mortensen skriver:

  En virkelig flot oversigt over alle de mennesker, der har boet i det smukke område, og som måtte forlade deres boliger, da forsvaret rykkede ind. Har I på arkivet et kort over, hvor de forskellige ejendomme lå?
  Mvh. Gitte

Der er lukket for kommentarer.