Det Danske Spejderkorps – Stensved-gruppen

En gruppe forældre tog i 1975-76 initiativ til, at deres børn kunne komme til at opleve spejderlivet. Der blev afholdt prøveture for børn 8-10 år i foråret 1976. Initiativtager var Inge Hovgård Nielsen.

Efter sommerferien startede gruppen med 25 minispejdere i kælderen på Stensved skole. Efter jul oprettedes en juniorgruppe for børn på 10-12 år. Og året efter en gruppe storspejdere 12-14 år.

Spejderhytten på Åløkkevej

Efter forskellige arrangementer var det lykkedes at samle penge ind til en hytte på Åløkkevej.
Den blev indviet 27.01.1979.

Gruppens blad hed Pløkken og er udgivet fra 1979, det var informationer mellem spejdergruppen og forældre om arrangementer ture m.m.

Gruppen bestod i ca. 25 år.

Kenneth Mac Alpin Klan, Stensved 1991