Revy i Stensved

Vordingborg Dagblad 8.9.1956

“Over 500 Mennesker til Revy i Stensved

Stensved Gymnastikforenings Revyforestilling i Lørdags blev en stor Sukces.

Stensved Gymnastikforening arrangerede Lørdag Aften en Revyforestilling paa Stensved hotel, og den blev en meget stor Sukces. Der var til Forestillingen solgt over 500 Billetter, og Hotellets store Sal var fyldt til sidste Plads og næsten lidt til.

Revyforestillingen, der var iscenesat af Gudmund Larsen, Nyraad, bestod af festlige og morsomme Sange, og den gjorde vældig Lykke. De medvirkende var Hugo Rasmussen, Stensved, der havde overtaget Hvervet som Konferencier, Gudmund Larsen, Nyraad, Vivi Nielsen, Nyraad, Børge Nielsen, Nyraad, Leo Jensen, Vordingborg, Helmuth Jensen, Vordingborg, Peter Nørfelt, Vestenbæk, Hartvig Christiansen, Skovhuse, Arne Gyldenholm, Stensved, Birthe Marcussen, Bakkebølle, Jette Rasmussen, Stensved, Birthe Christiansen, Stensved, Solveig Bagger, Stensved, Jette Nielsen, Stensby, Lilli Petersen, Stensby, Hanne Rasmussen, Stensved, samt Annelise Hansen, Viemose, med sidstnævnte ved Klaveret, og de havde hver især deres store Andel i den Sukces, som Forestillingen blev.

Aftenen afsluttedes med et meget vellykket Bal, og det bør i denne Forbindelse fremhæves, at Stensved Gymnastikforenings Fester altid præges af, at det ikke alene er de unge, der deltager i det, men at de ogsaa har stor Tilslutning af Egnens Beboere. Dette var ogsaa Tilfældet ved denne Fest.

Næste Lørdag vil Revyforestillingen blive gentaget for Alders- og Invaliderentemodtagerforeningens Medlemmer, og hvis der er andre, som har Lyst til at overvære denne Forestilling, kan der faas Balkonbilletter til den.”