Kristianshøj, Viemose Gade 2

Tegnet af Ellen Vallentin – 2012

Kristianshøj, Viemosegade 2, Kalvehave ejes af Jette Herschend Bramsen og Steen Werning Hansen. Den har matr. nr. 4a i Viemose.

I den gamle 1688-matrikel havde den gård nr. 28. Halvdelen af gård nr. 21 var lagt ind under den i 1692. Gård nr. 21 kan godt have ligget helt eller delvis øde siden svenskekrigene. Den anden halvdel var lagt under nr. 27, der sandsynligvis lå på Viemosegade 10. Gård 27 fik senere den berømte Rasmus Peder Madsen som fæster fra 1758.

Rasmus Peder Madsen udfordrede flere gange godsejer Peter Johansen på Petersgaard med flere retssager bl. a. om retten til hasselunderskoven. Han vandt på bøndernes vegne retten til båndkæppene. Det havde de vundet hævd på gennem mange år. Hasselkæppene blev brugt til tøndebånd, til stråtag m.m.

Det endte godt nok med, at det blev Rasmus Peder Madsen, der blev sendt ud på Viemose Overdrev 3 km væk ved udflytningen. Det blev sønnen Peder Rasmussen, der stod for udflytningen. Den var tilendebragt, da Rasmus Peder døde i 1807.

Men tilbage til gård 28. Fæsteren i 1661 hed Ole Madsen.

I 1688 afløses Niels Mikkelsen af sønnen Gregorius Nielsen.

Stærfamilien

Anders Rasmussen Stær var fæster i 1701 under Prins Jørgen. Han havde på det tidspunkt indkvarteret en rytter med hest på gården.  Den var 1 af de 5 gårde i Viemose, der havde 1 rytter indkvarteret.

Det var ikke altid så rart at have sådan en gående, når man var i marken på hoveri. Så gik rytteren derhjemme og passede hesten. Kunne han nu lade konen og døtrene være i fred? Datteren Karen var i 1718 17 år gammel.

Anders Rasmussen overlod fæstet i 1718 til sønnen Rasmus Andersen Stær. Samme år blev rytterhestene med ryttere indkvarteret i Vordingborg, dels på slottet dels i rytterbarakkerne på Hollændergaarden (Gl. Iselingen).

Gård 28 var på 34 fag. Anders Stær havde 6 heste, 3 køer, 9 får og 9 svin. I 1692 havde der kun været 1 ko. I 1739 var antallet steget til 6 heste, 4 køer, 7 får og 8 svin.

Rasmus Stær var død i 1735, og Hans Jørgensen fra Nr. Mern overtog konen, Maren Hansdatter, gården og Stær-navnet.

I 1765 overtages fæstet af datteren Ane Catrine Hansdatter og svigersønnen Hans Andersen fra Kalvehave. Han overtog også Stær-navnet.

Viemoses opdeling

Vordingborg Ryttergods blev solgt på auktion i 1774, da kongen manglede penge. Peter Johansen overtog gods nr. 12, og kaldte det Petersgaard. Han overtog Viemose og dermed også gård 28. Viemose blev delt i 2 landsbyer og gården blev nu den sydligste gård i Sønder Viemose.

Hans Andersen deltog i udskiftningen, der var tilendebragt i 1804. Viemose var igen 1 landsby.

Højen Kristianshøj

Kristianshøj kom til at ligge på matrikel nr. 4a (tidligere gård 28). På et tidspunkt gav den også navn til gården. Hans Andersens søn Jens Hansen fik kongeligt skøde på den i 1806, da Kronen igen havde overtaget Petersgaard med bøndergods ved Peter Johansens død.

Gårdmændene under godset kunne takket være indtægterne fra båndkæppene købe deres gårde til selveje i 1806-07. I 1829 gik Jens Hansen på aftægt i det gamle rytterhus ved siden af gården. Han solgte gården til Frands Pedersen fra Ring. Denne var egentlig vokset op på Christiansminde ved Beldringe.

Frands Pedersen havde Kristianshøj til sin død i 1861. Enken Ellen Larsdatter fortsætter med sønnen Peder Frandsen som gårdbestyrer. Da hun døde i 1872, overtog han gården. Peder Frandsen døde i Ugledige i 1908 hos svogeren Peder Madsen. Han havde da solgt gården til Christian Jensen, der havde den til 1917. Derfter ses Peter Schmidt der havde gården til 1924.

Familien Grønager

I 1924 havde Kamilla og Johannes Grønager købt Kristianshøj. De var ud af en musikglad familie. Sønnen Poul Grønager, der overtog gården i 1965, spillede til fester i mange år. Han er gift med Bente.

Bramsen og Werning

Jette Herschend Bramsen og Steen Werning , som har børnene Janus, Ida, Julie og Joachim, købte i 1998 Kristianshøj og lagde den sammen med nabogården Engly til i alt 83 ha, hvorfra der blev drevet maskinstation, vognmandsforretning samt murer, tømrer og entreprenørforretning. Efter omfattende istandsættelse flyttede familien ind på Kristianshøj i 2000, hvor der samtidig blev anlagt en vingård med 800 vinstokke. I 2008 frasolgtes 75 ha. agerjord til naboen Arne Nielsen til fordel for en vingård i Frankrig. Den består i dag af 23 ha. AOC-jord i den skønne apellation Clairette de Die tæt ved Alperne.

I 2009-10 blev der på Kristianshøj etableret vineri, lagerfaciliteter og butik-smagestue, hvor man kan stifte bekendtskab med familiens danske og franske vine.

Derfor kalder de i dag Kristianshøj for en Dansk- Fransk Vingård. Hvert år i oktober blev der i nogle år der afholdt et større høstmarked på Kristianshøj, hvor man kan møde omegnens producenter og handlende, der viser hvad lokalområdet har at byde på.

Historien er skrevet af Vagn Boberg Nielsen med F. Vestergårds bog. Viemoses Historie, samt Gunnar Kirchheiner Johansens noter som kilde.

År Navn Bemærkning
1661 Ole Madsen
før 1688 Niels Mikkelsen
1688 Gregorius Nielsen
1711-1718 Anders Rasmussen (Stær)
1719-1735 Rasmus Andersen,
1719-1736 Enken Maren Hansdatter † 25.3.1746
Trolovet 5.5.1735 og gift med Hans Jørgensen † 3.6.1765
1735-1865 Hans Jørgensen H. J.overtog konen, gården og ”Stær”-navnet
1765-1805 Hans Andersen gift med Ane Catrine Hansdatter                  (datter af Hans Jørgensen)
1805 Udskiftet blev liggende
1806-1829 Jens Hansen, søn fik kongeligt skøde
1829 Frands Pedersen fik skøde på stedet
1861 Frand Pedersens enke
1872-1906 Peder Frandsen Ejer
1908-1917 Christian jensen Ejer
1917-1924 Peter Schmidt Ejer
1924-1965 Johannes Grønager gift med Kamilla Grønager
1965- 1998 Poul Grønager gift med Bente Grønager
1998 Steen Werning Hansen og Jette Bodil Herschend Bramsen