Stormfloden 1872 ved Kindvig Hoved

Stormfloden 1872

Omkring den 10. november 1872 var det et meget kraftigt stormvejr i Nordeuropa. Det udviklede sig den 11. november til en ekstrem situation for Danmarks østvendte kyster, da vinden sprang om i nordøst efter, at hele Østersøen og Den botniske Bugt var fyldt godt op med Vand.

Kindvig Hoved

Ved Kindvig Hoved strandede en Svendborgjagt med 3 ombord. Den havde sejlet hen over den lille uafmærkede ø Danmarksholm. Den lavede en fure hen over øen, der var synlig 100 år efter. Alle 3 omkom og blev fundet på Kindvig Hoved. Skipperen omfavnede en tjørnebusk. Styrmanden stod på hovedet i en grøft indviklet i tovværk, og skibsdrengen lå med blødende ansigt slået ind i en stikkelsbærbusk.

Kindvig Hoved blev først til en ø og efterfølgende helt oversvømmet. Det blev et naturdrama for en familie på 3, der satte spor for hele livet for dem. Hans Hansen og hans kone boede på Kindvig Hoved. De havde været på besøg hos hendes forældre, Lars Larsen på Kringlebæk i Sageby den 11. november. Det var et forfærdeligt vejr; men de skulle hjem og passe deres dyr. De lod deres 2 døtre blive hos bedsteforældrene og tog hjem til dyrene. De var nødt til at tage det mindste barn med til Kindvig Enge, da det stadig fik bryst.

Næste morgen var ejendommen en lille ø; men endnu var vandet ikke nået op til beboelsen. Stormen tog til, og op ad dagen begyndte vandet at trænge ind i stuen. De tænkte på at rømme; men hvordan.

Fra Kindvigkrogen forsøgte man at få en båd i vandet. Det lykkedes også flere gange; men hver gang kastede stormen båden på land igen. Nu måtte familien op på loftet, hvor der var hø og halm, som man kunne holde varmen nogenlunde i.

I løbet af natten tog stormen yderligere til. De kunne næste morgen se mennesker på land, hvilket holdt livsmodet oppe på dem. I løbet af dagen slog vandet murene ind på staldbygningen, og flåede kreaturerne ud af deres bindsler. De drev nu mod land som lig. En høne drev af sted på en halmknippe, hvor længe det så er gået.

Beboelseshuset rystede ved stormens magt og de kolossale bølgeslag; men det holdt til stormens ende. Om morgenen den 14. november – efter 3 rædselsnætter begyndte stormen at stilne af. To unge mennesker fik efter møje og besvær sat en båd ud fra Kindvig Krog, og efter endnu mere besvær kom de ind til huset. Hans Hansen fik med en brandhage trukket båden ind i læsiden. De kom ombord og blev efterfølgende kørt ind til Kindvig, hvor de fik et måltid mad og en varm seng.

Moderen nægtede at flytte ud på Kindvig Hoved igen. Hans Hansen fik en parcel af sin fædrene gård, og der byggede de så ejendommen Lindhøj.

Ved Rødbyfjord var der også enorme oversvømmelser, hvilket fik sat gang i afvanding og dræning.

Læse hele beretningen Malaria i Danmark og Stormfloderne –  i 1825 og 1872 – af Vagn B. Nielsen