Bakkely

Gården ligger på Lars Hansvej 2B i Kalvehave. Den har matr.nr. 13c

Bakkely 1936 – Danmark set fra luften

Bakkely 1989 – Danmark set fra luften

 

 

 

 

 


Ejere:

1805: Niels Larsen
1849: Rasmus Pedersen Købmand
1862 – 1881: Niels Rasmussen
1881 – 1915: Johannes Olsen gift med Ane Marie Olsen
1915 – e.1917: Enken Ane Marie Olsen
1981: E. Jørgensen 
1982 – 1987: N. Møller
1988 – 1996: Tine og Ole Falk Jensen
2001 – 2017: Åse Uttenthal
2017 –         : Søren Uttenthal Nøvbjerg