Dalgård

Dalgård ligger Ny Vordingborgvej 33 i Gl. Kalvehave. Den har matr. nr. 4d – Den er udstykket fra Strandgård for matr.nr. 4b i 1849. – 4d dog først i 1904.

Dalgård 1949 – Danmark set fra luften

1848 – 1902: Hans Jacobsen udskiller matr.nr. 4b fra Strandgård, men beholder den
1902 – 1904: Enken Maren Nielsen
1904 – 1918: Hans Mortensen får både matr.nr. 4b og 4d
1918 – f.1927: C.H. Sørensen
f.1927 – 1951: Carl R. Jensen
1953 – 1989: Gert E. Nielsen
1992: G.H. Larsen/J. Purlund
1996: J. Nielsen/Åsberg
2002 – 2018: J. og Per Åsberg