Gl. Kalvehavegård

Gården ligger Bygaden 45 i Gl. Kalvehave. Den har matr.nr. 8a i Kalvehave. Det var gård 10 i 1688-matriklen. Det var Vordingborg Rytterdistrikt til 1774. Så kom den under Petersgaard (som kongen ejede) indtil 1805, hvor den blev solgt til selveje og jorden blev udskiftet mellem de 20 gårde i Bygaden i Kalvehave (samtidig solgte kongen også Petersgård).

Gl. Kalvehavegaard 1936 – Danmark set fra luften

Gl. Kalvehavegaard 1949 – Danmark set fra luften

 

 

 

 

 

 


Fæstere:

f.1688: Michael Pedersen Smed
1688: Laurs Jensen
f.1719: Peder Kjøbmand – Gården er på 36 fag
1719 – f.1733: Hans Pedersen gift med Elisabeth fra Løbergården (Ellebrudgården)
1733 – 1748: Unge Hans Pedersen
1749 – 1763: Jens Rasmussen Kræmmer
1763 – 1803: Anders Jensen Kræmmer gift med Inger Larsdatter
1803 – 1805: Espen Hansen gift med Anne Marie Hansdatter i 1802 (hun døde 28. april 1827) og Maren Johannesdatter. Maren var datter af Johannes Mortensen Trave fra Langebæk. 

Ejere:

1805 – 1853: Espen Hansen. Espen frikøbte gården – se frikøbsbrevet her:  Espen går på aftægt og dør 1859
1853 – 1903: Jørgen Espensen, søn, gift med Maren Rasmusdatter 
1903 – 1946: Jens Jørgensen, søn, gift med Petrea Kirstine Pedersen fra Nordrup ved Slagelse (Hvor de også blev gift)
1946 – 1988: Peter Espen Jørgensen, søn, gift med Ane E. Gylle
1994 – 2021: A.E. Jørgensen
2021 –          : Arne Nielsen på Matr.nr. 7