Frikøbsbrev – Espen Hansen

Se renskrivning

Det kan være svært at tyde brevet, hvorfor der her kommer en renskrevet version.

Frikøbsbrev af 20. august 1805

Vi Kristian d. syvende af guds nåde Konge til Danmark, Norge, de venders og Gothers. Hertug i Slesvig, Holsten, Stormarsken og Oldenburg gjøre vitterligt at ligesom vi med resolution af 24. april have bemyndiget vort rentekammer til at overdrage beboerne på vort jordegods Petersgaard deres, sig i fæste havende, til fuldkommen ejendom, og da den i overensstemmelse hermed gårdfæster Espen Hansen af Kallehauge under 20. august dette år oprettede købekontrakt således som den af vort rentekammer den 2. november udsteder et approberet (godkendt) finder vort allenådigste bifald så ville vi med dette vort kongelige skøde, afhænde fra os og vore efterkommere og tilskøde bemeldte Espen Hansen hans efter Fæstebrev af 14. februar 1803 i fæste havende gård af Kallehauge bye, Kallehauge sogn, Bårse Herred og Præstø Amt med alt dens tilhørende.

Nemlig:
Gårdens bygninger, som er forsikrede i brandkassen for den summa 710 rdl. og fremdeles sålænge nogen … – tilhørende kapital bliver indestående i gården skulle holdes forsikrede i den almindelige brandkasse på landet.

Den til gården ved udskiftningen tillagte samlede jordlod, således som samme på udskiftningskortet findes afsat og som står for: 5 td. 6skp. … hartkorn. Gårdens besætning og inventarrum i stand som nu er og forefindes, Kallehauge kirke tiende af gårdens hartkorn og jorder og dermed følgende andel af ejendommen i kirken, og endelig jagtrettighed på gårdens indhegnede jordlod.

Forbemeldte gård og dens tilliggende skal således herefter tilhøre Espen Hansen og hans arvinger og efterkommere eller hvem han eller de i kraft af den dem fornødne ejendomsret finder for godt at overdrage og afhænde den til, som en fuldkommen ejendom som han og de må, i overensstemmelse med loven og arvingerne gøre sig så nyttig som de bedst vorde og kunne.

Espen betalte 2.150 rdl. for gården

Underskrevet af kongen den 27. december 1805