Lars Hansvej 8

Gården har matr.nr. 13b og 13e. Den er flyttet ud fra Bygaden sammen med 13a og 13c i 1807

Lars Hansvej 8 1949 – Danmark set fra luften

Lars Hansvej 8 1989 – Danmark set fra luften

 

 

 

 

 

 

1807: Niels Larsen
f.1859 – 1881: Jens Olsen fra Greisgård i Stårby gift med Ane Margrethe Nielsdatter fra Kæmpehøjgård Ø. Egesborg. På aftægt i 1890
1881 – 191x: Christian Jensen, søn, gift med Else Kirstine Madsdatter. 1911: Niels Jensen bestyrer
f.1917 – e.1950: Niels H. Jensen, søn. Sognefoged gift med Ingeborg Marie Petersen
o.1952 – 1972: Kjeld E. Jensen gift med Sonja Judith Bosen
1972 – 1990: John Andersen
1990 –          : Jesper Nykjær Andersen