Ellemosegård

Gården har matr.nr. 11 i Kalvehave. I 1688-matriklen var det gård 18. Den ligger på Højmarken 3. Er udflyttet fra Bygaden i 1807.

Højmarken 3 – 1936
Danmark set fra luften

Højmarken 3 – 1989
Danmark set fra luften

 

 

 

 

 

 

f.1688: Olle Rasmussen
1688: Oluf Rasmussen
1719 – 1728: Børge Stæhr
1728 – 1759: Jacob Poulsen
1759 – 1799: Søren Christensen gift med Sidse Olsdatter
1800 – 1849: Rasmus Pedersen og Kirsten Sørensdatter, datter
1861 – 1874: Peder Rasmusen, søn
1874 – 1912: Peder Hansen
1912 – 1958: Hans Jørgen Jensen gift med Karen Sofie
1958 – 1989: Egon V. Jensen
1989 –          : Jørgen og J. Mortensen