Kallehauge Færgegaard

Kaluehaughæ Færgegaard – i 1304 Stauns Færgegaard

‘Færgegaarden’ var oprindelig en 4-længet gård med besætning, marker og det hele, som havde bevilling til at drive gæstgiveri og beværtning. Gården lå ca. der, hvor hotellet (som i dag er timeshare-lejligheder) senere blev bygget.

Maleriet herunder viser hvordan havnen i Kalvehave Færgegård så ud den 22. maj 1819. 

1231: Optaget i Kong Valdemars jordebog
1617: Nævnt
1673: Brøsfældig
1682: Priviligeret færgested i Vordingborg Amt. Smukt opbygget gaard og ejendomssted. 5 bøsseskuder overført dagligt
o.17oo – 1731: Christoffer Hammer havde Kallehauge Færgegaard med krobevilling. 30 fag. Han ejede også Nygaards Mølle (senere Rosenfeldt Mølle). Han er begravet inde i Kallehauge kirke
(1719: Johan Christoffer Tiim)
1761 – 1787: Niels Drejer
– 1818: Lars Terpager Staal. Han var også købmand i Vordingborg (+ færgemand Jensen)
1834: Rasmus Jensen
1840: Jansen
1840: Færgegården nedbrænder totalt, men bliver genopført. Læs historien her: Branden 1840
1856 – 1871: Christian Brixen
1871 – 1872: Johannes Hage, løjtnant, Nivågård – Billede 
1872 – 1903: (- 1912) Alfred Hage, Oremandsgård  – Billede
5/4 1892: Privilegeret færgefart fra Alfred Hage til Præstø amt
27/3 1898: Færgegården brænder totalt ned Læs historien her.
1899 – 1907: Gæstgiver Erik Larsen købte i 1903 det genopbyggede hotel og byggede en etage mere på, der indeholdt 22 hotelværelser, Erik Larsen døde 1907.
1912 – 1927: Svend Nicolai Borch Jørgensen. Alfred Hage ejer obligation på 40.000 + 5.000 kr.
1917: Gæstgiver Chr. Jensens enke – Boede matr.nr. 1c
1917: Hotelejer Conrad A. Andersen – Boede matr.nr. 1c
1921: Ingeborg Elykalzy – Boede matr.nr. 1c
1950: Frk. Anne Margrethe Jensen – Boede matr.nr. 1c
1950 – 1951: Gunnar Olsen (x Elly Olsen)
1951 – 1976: Hotelejer Paul Jensen
o.1972 – 1976: Forpagter Svend Åge Sørensen Hotellet
1976 – o.1988 : Svend Åge Sørensen

I 1917 er der et skattefrit færgehus uden matr.nr.

Den 27. marts 1898 brænder den gamle Færgegaard. Ilden menes opstået ved gnister fra et af Kallehave Banens tog. Læs historien her.

Selve gården blev udflyttet til matr.nr. 1fe på Gl. Færgegårdsvej 23 og genopbygget i 1907

Den udflyttede Færgegård vinter 1956

Den ‘nye Færgegård’ 1936

 

 

 

 

 

 

Ejere af den udflyttede gård: (efter Boliga, skulle den være opført i 1907, hvor Hage stadig ejede den)

1912 – 1927: Svend Nicolai Borch Jørgensen. Alfred Hage ejer obligation på 40.000 + 5.000 kr.
1927: Grd. Carl Thomsen
1942: Grd. Peter Stamp
1960: Jens og Jørgen Jørgensen + Anna
1964 – 1974: Erik Christensen
1979 –         : Jørgen Rosenberg. Hans stamfader, C. R. Rosenberg, fik skøde på en del af Færgegården i 1775.