Branden 1840

Vi har følgende fra Brandforsikringens protokol, Kallehauge Færgegaard 1840:

Anno 1840 den 17 juni, indfandt undertegnede fuldmægtig Flon sig på branddirektør Kammeråd Linds vegne, der i anden embedsforretning er fraværende.

Tillige med taxationsmændende: Sognefoged Andres Hansen af Røsbjerggaard og brandfoged Christoffer Petersen af Kallehave By på brandstedet af Kallehave Færgegaard, færgemand Jansen tilhørende, som den 16. dennes om eftermiddagen kl. 3 afbrændte.

Færgemand Jansen tilhørende:

Hovednummer 47: 
a. Stuehus i vesten                totalt afbrændt – forsikret for:       2.480 Rgl
b. Det søndre hus                  ligeledes                                              2.020   “
c. Det Østre hus                     ligeledes                                                  830   “
d. Et sidehus i Nord              ligeledes                                                 560    “
e. En tilbygning i gaarden   ligeledes                                                  140    “
                                                                                                               6.030 Rgl

På pladsen fandtes en del forbrændt og forkullet tømmer, kan bruges til brænde, nogle mursten, en kobberkedel, noget forbrændt 2 vindovne og 3 bilæggerovne, dele af jern taxeret i alt for 100 Rgl i sedler, omsættes til sølv efter sidste gralstalstaxt, og bliver:

                                                                                                            –   100 Rgl
                                                                                                               5.930 i sølv
                                                                                                              ==========
(De brugbare genstande på tomten blev fratrukket udbetalingen af forsikringssummen)

På branddirektørrens vegne:

Flon                                          Andres Hansen                       Christoffer Petersen
.                                                                      Taxationsmænd

~~~~

Anno 1841 den 13. juli er af undertegnede branddirektør, tillige med taxationsmændene: Tømrermester Bruun og Murermester Semler – begge af Vordingborg – foretaget følgende taxation til brandforsikring

(efter en gennemgang af det indtil nu fuldførte byggeri konkluderedes forsikringssummen for hvad byggeriet indtil nu var værd hvilket er normal praksis den dag i dag).

Taxeret i alt pr. fag 200 Rgl = 4.600 i sedler – til sølv               4.600

~~~~

Anno 1843 den 7. august er byggeriet færdigt og den afsluttende fastsættelse af forsikringssummen fastsættes:
1843 den 7. august er af undertegnede branddirektør tillige med taxationsmændene: murermester Semler, tømmermand Terkildsen, begge af Vordingborg, foretaget følgende omtaxation forandret indtegning i brandforsikringen.
Kallehave sogn – Kallehave Kroe og Færgegaard, Gæstgiver Jansen tilhørende, hvis samtlige bygninger af nye er opførte og herfra, herved – – – være aldeles færdigbyggede, taxeret under hovednummer 47, forsikret for 7.890 i sølv, nu i fuldført stand, nu forbedrede a stuehus i søndre 23 fag, 16 alen dyb, grundmuret til alle sider, murede gavle, stråtag, fyre-overtømmer, befandtes nu i fuldført stand med optrukne vægge og gibset lofter i alle værelserne – – – – – – – – – – og 3 udvendige døre, indrettet til 13 værelser og tvende gange med – – – døre – – – hollandske hængsler og engelske låse.

Sammenlagt forsikringssum:                                                   10.220 i sølv

Den nye Færgegård skulle dog kun stå i 55 år