Branden i 1898

 

Da Kalvehave Færgegård brændte. Det refererede er fra Næstved Tidende
den 29. marts 1898:

Færgegaarden nedbrændt

  Det var lørdag nat i den tolvte time. På Kallehave Færgegård lå alle i dyb ro. Anede intet ondt. Så alarmeredes  der: Det brændte!
  Fra færgens og banens personale var der observeret ild i Færgegaardens østre længe og i samme nu gjordes der anskrig for at få husets beboere vækkede.
I den mørke kolde nat styrtede alle ud i dyb neglige. Forskrækkede tumlede man afsted uden at give sig tid til at få lidt tøj med sig, og synderlig tid dertil var der næppe heller.
Ilden, som man ville have bemærket ca. 20 minutter over kl. 11, greb hurtigt om sig, bredte sig videre, indtil hele Færgegaarden og det gamle gæstgiveri var omspændt af luerne.
En ren lykke var det, at gæstgiver Drewes, da han skulle purre en dreng ud, som lå i det gamle gæstgivere, løb ind i et værelse , hvor en tysk rejsende bagersvend logerede. Derved blev denne, som ellers sikkert havde været stærkt udsat for at omkomme i ilden, reddet. Rigtignok havde han ikke engang en skjorte med sig, da han styrtede ud blandt folk, men han takker sikkert en lykkelig skæbne for, at han endda slap med skindet helt fra den overhængende fare.
Samtlige Færgegaardens 4 længer og det gamle gæstgiveri nedbrændte til grunden. Og end ikke kreaturerne lykkedes det at redde. Der indebrændte 9 heste, og 14 kvæghøveder, 1 hund og en hundehvalp. Af hestene var de fleste gode dyr; de 6 tilhørte forpagter R. Jensen, de 2 gæstgiver Drewes og den ene fiskehandler Hansen. Fremdeles brændte en del utærsket sæd, vogne, redskaber, maskiner og alt indbo.
Gæstgiver Drewes havde forsikret sit indbo i ‘Danmark’ for 14.000 kr. Også alle folkene med undtagelse af jomfru Westermann og en pige havde assureret. Forpagter R. Jensen og staldmester Nielsen havde assureret i ‘Præstøkassen’.

Næstved Tidende opslag