Gravnhøj

Gården har matr. nr. 12a og ligger på Lars Hansvej 10. Det var gård 13 + 25 i 1688 matriklen

Gravnhøj 1936

Gravnhøj 1949

 

 

 

 

 

 

Fæstere:

f.1688: Michel Pedersen og Hans Laursen
1688: Peder Rasmussen
1718: Hans Hemmingsen (halvgård)
1719: Anders Pedersen. Ole Ibsen fæster i 1718 den halvgård Hans Hemmingsen afstår
1726: Mads Hansen fæstede Ole Ibsens halvgård, da denne var død
1733: Anders Pedersen og Peder Hansen Baad (gift med Birthe Hansdatter)
1736: Jens Rasmussen fæster Anders Pedersens halvgård og ægter enken. Han havde lejemål i 1741 med Mette Pedersdatter. Da han ingen penge havde, måtte han i ‘Spansk Kappe’ 2 søndage 1 time før og 1 time efter gudstjenesten + 8 dage i hullet på vand og brød
1744: Gregorius Pedersen (gift med Anna Jensdatter) har fæstet Pedersen Hansens halvgård
1744: Hemming Rasmussen løser Gregorius Pedersen af
1754: Ole Jacobsen
1756: Hemming Rasmussen løser Ole Jacobsen af og Rasmus Pedersen fæster Jens Rasmussens halvgård og ægter enken
1763: Hemming Rasmussen Baad (1771) og Rasmus Pedersen Baad (gift i 1770 med Kirsten Sørensdatter)
1772: Lars Svendsen overtog fæstet og blev gift med Kirsten Sørensdatter. Rasmus Pedersen Baad var død i 1771
1800: Inger Larsdatter og Hans Hansen (datter og svigersøn) overtager fæstet
1805: Hans Hansen køber gården til selveje for 2.000 kr. og flytter den ud fra bygaden til Lars Hansvej. Lars og Kirsten bliver vist i Bygaden på aftægt. Gården lå sandsynligvis på Bygaden 6 eller 10

Ejere:

1805 – 1834: Hans og Inger ejer fortsat gården. Sønnen Hans er medhjælper – Inger død 1836
1840: Hans Hansen, søn, gift med Ane Catrine har overtaget gården. Hans er på aftægt – Inger er død
1851: Enken Ane Catrine
1851: Lars Hansen overtager gården og gifter sig med enken. Gifter sig senere med Maren Pedersen
1884: Enken Maren Pedersen overtager gården. 1891 på aftægt med datteren Anne Larsen
1891 – e.1917: Frederik Larsen gift med Anne Hansine Kristine
f.1927 – f.1942: Rasmus Larsen
– 1942: Kristian Andersen
1942 – 1994: Aage Sværke gift med Esther
1995 – 1998: Jørgen Sværke gift med Sonja
1999 –          : Sonja Sværke – Jorden er forpagtet ud til Ken Olsen Højmarken 1.