Urnefrugård brændt

Den 31. marts 1923 (næsten på årsdagen for overtagelsen) brænder Urnefrugaard. Gården ligger mellem Kalvehavegård og Viemose skov og var på det tidspunkt ejet af gårdejer Jens Charstensen Jokumsen.

Her er et udskrift af, hvad der stod at læse i Næstved Tidende den 3. april:

“Ved ildebranden lørdag eftermiddag i Urnefrugaard, Kalvehave, der ejes af gårdejer J. Jokumsen, brændte stuehuset og den østre længe, hvori var materielskur og vognskur. Det nedbrændte stuehus og længe var tækket med stråtag. Den nybyggede staldlænge der var tækket med skiffer, og ladelængen, tækket med tagpap, reddedes, og det skyldes i særlig grad det ihærdige arbejde, som brandmandskabet, der betjente Viemose sprøjte, udførte.
  Ilden opstod ved skorstensild.
  Parcelist Felix Købmand, der er svoger til Urnefrugaards ejer, opdagede fra sin mark skorstensilden, og han søgte straks hen til gaarden, hvor man øjeblikkelig gik i gang med at slukke ilden. En gnist havde imidlertid forvildet sig hen og antændt taget i det modsatte hjørne, hvor blæsten kom fra, og derved kunde der vindes tid til at redde staldlænge og ladelænge, endskønt de brændte bygninger var hurtigt nedbrændt, da det paa den dag blæste stærkt.
  Saa godt som alt indbo brændte. Bygningerne var assureret i ‘Landbygningernes alm. Brandforsikring’ for 43.000 kr. og løsøret i ‘Præstø m.fl. amters Brandforsikring’ for 38.000 kr.
  Foruden ejerens indbo brændte ogsaa hans svigermoders fhv. gaardejer N. Jensens enkes indbo, der ligeledes var forsikret i ‘Præstø m.fl. amters Brandforsikring’.”

Den 10. april 1923 kunne man læse en notits i samme avis:

  “Det skrider rask fremad med oprydningsarbejdet efter branden paa Urnefrugaard. Ved oprydningen er man flere gange truffet paa steder, hvor ilden endnu i sidste uge blussede kraftigt op.” 

Tilbage til historien om gården her