Stensby Line 2

Alfred, Dagmar og Hanne Larsen 1945-46

Alfred, Dagny og Hanne Larsen 1945-46

Stensby Linie 2, Stensby

Stensby Linie 2, Stensby

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stensby Linie nr. 2 har Matr.nr. 14a og 13c. Det var gård 28. Den har oprindelig ligget på Stensbyvej 47 til o. 1880.

Fæstere:

1673: Niels Jensen Væver
1688: Pernille salig Niels Vævers tilforn Anders Laursen
1707 – 1724: Niels Jensen gift med Anna Cathrine Pedersdatter, død 1724: 4-længet gård på 60 fag, god tilstand
1724 – 1727: Jørgen Bendtsen – frakendt ved dom 
1727 – 1731: Jørgen Pedersen fæster ½ af gården
1731 – 1736: Anders Olufsen fæster Jørgen Pedersens ½-part – Niels Madsen fæster den anden ½-part
1736 – 1751: Niels Madsen fæster hele gården
1751 – 1752: Lars Jensen fæster en ½ næsten øde gård (28x). Frasættes ved dom 21/9
1752 – 1757: Lars Andersen fæster 28x
1753 – 1957: Hans Rasmussen Keis fæster den anden halvgård, 28y efter Niels Madsens enke
1757: Ole Pedersen, Snesere, fæster 28y efter Lars Andersen – Christian Hansen, Tjørnehoved fæster 28x
1784 – 1799: Niels Madsen gift med Ane Thomasdatter fæster en af halvgårdene og den nedlægges
1784 – (1840): Ole Jeppesen Købmand gift med Kirstine Hansdatter i 84 og Bodil Hansdatter i 86

Ejere: 

1807: Ole Jeppesen Købmand købte den til selveje, gift med Bodil Hansdatter
1841 – 1895: Rasmus Nielsen Købmand gift med Anne Marie Olsdatter (Ole Købmands barnebarn). 1855 køber Rasmus Nielsen 10 tdr. land af Krogsgård (matr. nr. 13c)
1898 – 1917: H. C. Rasmussen gift med Karen Kristine Petersen. ½ af jorden sælges til Stensbygård
1921: Jakob Olsen gift med Karoline Olsen
1926 – 1939: Hans P. Larsen gift med Karen L.
1939 – 1976: Niels Alfred Larsen gift med Dagny
1976 – 1999: Hans E. Larsen gift med Rie Skafte
1999 –          : Lisbeth Linde og Ole Nyeland