Damgård

Damgård i Stensby 1937
Danmark set fra luften

Gården ligger på Stensbyvej 21 og har matr. nr. 12 a. I 1688-matriklen var det gård 17 (1686 gård 16)

 

 

 

 

Fæstere:

før 1688: Rasmus Fugl
1688 – 1700: Laurs Hansen Skrædder
1701 – 1712: Morten Olsen
1712 – 1735: Laurs Jensen
1735 – 1764: Søren Jensen
1764 – 1765: Frederi Lips ægte enken
1765 – 1768: Hans Kirchmann
1768 – 1793: Anders Nielsen
1793 – (1825): Peder Jensen Hugger gift med Ellen Larsdatter

Ejer:

1805 – 1825: Peder Jensen købte den i 1805 til selveje
1825 – 1838: Hans Nielsen
1838 – 1890: Peder Pedersen gift med Karen Pedersdatter
1930 – 1976: Ellen og Peder Fr. Dammegaard – datter og søn
1976 – 1984: Niels Dammegaard – brodersøn
1984 – 1990: Ruth Dammegaard – enke
1990 –          : Niels Christian Dammegaard, søn