Fogedgården

Gården ligger på Vestenbækvej 5 og har matr.nr. 2a. Den og Vestenbæk var købt sammen med Stensby Mølle og Wrangsgårde i 1774 for Møller Mallings børns penge af deres stedfar Hans Pedersen på Engelholm. Jacob Malling overtog selv møllen og det lille gods i 1793.

Fogedgården – Vestenbæk Google street

Fogedgården – Vestenbæk – Google street

 

 

 

 

 

Fæstere:

1777 – 1801: Jens Hansen Hoy gift med Else Nielsdatter.
Gårdens navn : Hoygård
1801 – 1806: Enken Else Nielsdatter
1806 – 1830: Hans Larsen fra Wrangsgårde gift med Sidsel Christoffersdatter fra gården Langebækgade 33
1830 – 1853: Enken Sidsel Christoffersdatter med børnene Lars, Maren og Sidse

Arvefæstere:

1853 – 1874: Lars Hansen, sønnen med søsteren Maren som husbestyrerinde
Ejere:     
             
1874 – 1917:  Lars Hansen, søstersøn gift med Sidse Marie fra Kalvehave
1917 – 1949: Lars Peder Hansen, søn gift med Anne Margrethe Marcussen fra Hanherred
1949 – 2000:   Lars Christian Foged Hansen gift med Margrethe Kjeldsen. Olav Foged Olsen forpagter: 1977 – 2000
2000 –          : Anne Marie Christensen