Skovsbo, Skovbækvej 1, Stensby

Fotograferet af Holger Fugl Jakobsen, 2020

Matr. nr. 8a, Stensby.
Stuehuset er opført i 1864,  Stalden og udhuse 1877, 1 lade i 1947 og maskinhus i 2014.
Omkring 1880 bor Hans Kock På ejendommen

I 1918 Proprietær G. A. Mourier

Curt Holten kom til gården i 1921.

Der hørte 54 tdr. land til og det var  yderst forsømt.
Holten gik i gang med at rydde jorden for ukrudt og fik efterhånden anlagt gode marker og en dejlig park til stedet. Han fik en god besætning af malkekøer samt tyren “Delf Svindinge”. Han forbedrede bygningerne og i løbet af 5 år havde han en mønsterbedrift.