Skovsbo

Fotograferet af Holger Fugl Jakobsen, 2020

Skovsbo 1949
Danmark set fra luften

Ligger på Skovbækvej 1, Stensby Matr. nr. 7f og 8a, Stensby. I 1688-matriklen
var det gård 1.
Stuehuset er opført i 1864,  Stalden og udhuse 1877, 1 lade i 1947 og maskinhus i 2014.
Omkring 1880 bor Hans Kock På ejendommen

I 1918 Proprietær G. A. Mourier

Curt Holten kom til gården i 1921.

Der hørte 54 tdr. land til og det var  yderst forsømt.
Holten gik i gang med at rydde jorden for ukrudt og fik efterhånden anlagt gode marker og en dejlig park til stedet. Han fik en god besætning af malkekøer samt tyren “Delf Svindinge”. Han forbedrede bygningerne og i løbet af 5 år havde han en mønsterbedrift.

Ejere:

f.1661: Niels Rasmussen
1661 – 1684: Peder Rasmussen
1685 – 1715:  Jens Laursen Øster, boede på den østlige gård gift med Elisabeth Andersdatter 
1715 – 1753: Peder Pedersen Øster. Død på aftægt 1756. 1. hustru død 1729. 2. hustru Bodil Larsdatter Løber død 1752
1753 – 1763: Hemming Andersen, fra Mern – 3 børn under 10 år
1763 – 1763: Lars Larsen, gift med enken. Begge døde samme år.
1763 – 1783: Jens Larsen Plovmand
1783 – 1795: Hans Hemmingsen, gift med Mette Hansdatter
1795 – (1833): Hans Geertsen, søn fra Mosevang gift med enken Mette Hansdatter

Ejere:

1805 – 1833: Hans Geertsen køber ejendommen til selveje
1833 – 1859: Christen Frantzen fra Ørslev gift med datteren Ane Marie Hansdatter
1859 – 1874: Hans Christensen, søn, gift med Bodil Rasmusdatter (barnebarn fra Bremsgaarden).
1874 – 1916: Jakob Mortensen søn af Bremsgaarden gift med enken Bodil Rasmusdatter.
1916 – 1921: G. A. Mourier
1921 – 1927: Curt Holten (Christian Jensen bestyrer).
1927 – 1931: Christian Jensen
1933 – 1939: Vilhelm S. Christensen
1939 – 1970: Kai Bentsen gift med Hedvig Emma Bendtsen
1973 – 1980: Bent Julsbo
1981 – 1989: Allan Bernhoft
1989 – e.2019: Torben Leinum