Voldborggaard – nu Pilegården

Voldborggaard – nu Pilegaard fra Danmark set fra luften 1939

Pilegaardsvej 2021

Pilegaarden 2021

Ligger på Pilegårdsvej 4, Stensved og har Matr.nr. 17a. Det var gård nr. 6 i 1688 – 1800, var før gård nr. 5. Er udflyttet i 1806

Fæstere:

1686 – 1688: Lars Rasmussen Brygger død 1710 – 86 år gammel
1688 – 1707: Rasmus Laursen Brøgger
1707 – 1719: Rasmus L. Brøgger og sønnen Anders Brøgger
1719 – 1723: Anders Rasmussen Brøgger frarømte i 1723
1723 – 1750: Lars Andersen, søn overtog gården
1750 – 1758: Laurs Christensen, landssoldat fra Grumløse ægter enken. Døde i 1758
1758 – 1759: Peder Larsen, Lars Andersens søn. Døde i 1759 kun 23 år
1759 – 1773: Jens Rasmussen Brygger ægter Peders trolovede Marlene Madsdatter. Han døde i 1773
1774 – (1810): Rasmus Erlandsen Brygger gift med Malene Madsdatter. Han døde i 1811. * Han købte gården fri i 1805 og flyttede den ud fra Stensby til Pilegårdsvej

Ejere:

1805 – 1810: Rasmus Erlandsen Brygger
1810 – 1843: Christian Pedersen gift med Lucie Andersdatter
1843 – 1879: Hans Christiansen gift med Voldborg
1879 – 1880: Enke Voldborg
1880 – 1907: Anders Petersen gift med Ane Marie f. Petersen
1907 – 1945: Peter Bendt Petersen gift med Johanne
1945 – 1968: Kristian Larsen
1968 – 1981: Jørgen Mortensen gift med Ulla
1982 – 1985: Konrad Jäger
1985 – 2005: Eigil Hanquist Petersen gift med Lone
2005 – 2020: Lars Dinesen og Lisbeth