Vognmandsgården

Danmark set fra luften 1951

Danmark set fra luften 1949

 

Vognmandsgården ligger på Vordingborgvej 52 og har matr. nr. 11a på Langebæk Overdrev. Den havde gård nr. 3 i den gamle 1688-matrikel. Den lå indtil 1810 ved Østerskovvej. Så blev den flyttet ud på Langebæk Overdrev 200 meter syd for den nuværende beliggenhed. Da Vordingborgvej blev rettet ud, blev den flyttet nordpå med vejen til Vordingborgvej 101 ved Stivængevej. Efter krigen byggede P. V. Petersen garage på den anden side af vejen. I 1951 var hele gården flyttet til Vordingborgvej 52. Omkring 1820 var Stensved Mølle og senere bageri udstykket som matr. nr. 11b.

Fæstere i Langebæk:

1707 – 1726: Ole Hansen
1726 – 1730: Peder Rasmussen
1730 – 1731: Christen Nielsen
1731 – 1756: Gottrup Jensen gift med Dorthe Lauritsdatter
1756 – o.1810: Jens Gottrupsen

Ejere på Overdrevet:

o.1810 – o.1815: Rasmus Christoffersen. Flyttede den ud; men overtog faderens gård, Langebækgade 33.
1815 – 1819: Ole Christoffersen, broder
1819 – 1821: Giert Rasmussen
Ole Andersen  – aftægt:  1852-76
1851 – 1852: Hans Hansen  – aftægt:  1852-85
Frederik Petersen – aftægt: 1861-77
1851 – 1852: Ole Hansen  – aftægt: 1867 – 1879
1867 – 1885: Lars Hemmingsen  – aftægt: 1879 – 1895 (+Lars Pedersen)
1885 – 1916: Lars Peder Olsen
1916 – 1946: Jens Jacob Petersen
1945 – 1988: P. V. Petersen, Plejebarn
1990 – 1996: K. og A. Nicolaisen
1997 –          : Tonny og Irene Simonsen