Brusgård

Brusgård 1949

Gården ligger på Stensbyvej 11 og har matr. Nr. 11. I 1688-matriklen var det gård 11 (1686 gård 10)

I 1700-tallet var det Brems- familien der havde den. I 1800-tallet var det Bruun-familien. Var det det, der blev sat sammen til navnet Brusgård? Der var mejeri på gården fra 1849 – 1891, hvor Stensved Mejeri i Skovstræde blev bygget.

 

Fæstere:

1688: Hans Nielsen
f.1710 – 1720: Hans Pedersen Brems
1720 – 1759: Ole Hansen Brems, søn, 1729 trolovet med Zidsel Hansdatter
1759 – 1794: Hans Olsen Brems, søn gift med Maren Espensdatter. Hans død 1805
1794 – (1812) Jeppe Jensen gift med datteren Sidse Kirstine Hansdatter i 1794  *gift med Anne Lisbeth Nielsdatter fra Langebæk i 1812

Ejere:

1806: Køber Jeppe Jensen den til selveje men døde i 1812
1812 – 1842: Anders Knudsen gifter sig til gården med Anne Lisbeth Nielsdatter
1842 – 1849: Niels Jansen
1842 – 1855: Jacob Bruun (hollænderiforpagter)= (mejeriforpagtning)
1855 – 1879: August Bruun, søn. Død 1877. Hans søn, Christian Bruun var mejerist i 1890. Enke Anne Marie Bruun født Pedersen
1879 – 1909: Anders Pedersen Gift m. enken + Mette Kirstine Hansen. Der var mejeri fra 1849 – 1891. Anders P. var på aftægt endnu i 1921. I 1890 var der 2 mejerister og 1 mejerske på gården.
1909 – 1948: Christian Nielsen gift med Hansine Nielsen
1948 – 1962: Hansine Nielsen enke
1962 – 1991: Kirsten Nielsen datter og svigersøn Erik Olsen
1991 –         : Erling Christensen med H. og B. Lundorff som lejere