Høgsgaard og Høisminde, Stensby

Bryllup på Høgsgaard 1924. Frede Jensen og Ane Kirstine Høgsgaard Hansen

Matr. nr. 5a og 5i Stensby By, Kalvehave
Adresse: Stensbyvej 15. I 1688-matriklen var det gård 13. I 1686 var det gård 12 og o. 1790 var det vist en kort overgang gård 12.
Ejer:
Jens Hansen får skøde på ejendommen 8. maj 1838. Hans moder Ane Pedersdatter er på aftægt.
Christen Nielsen og Jens Hansens datter Ane får adkomst 1. februar 1897 og arveudlægsskøde d. 4 februar 1897. Han tager navn Høg 24. maj 1905.
Lars Frederik Hansen købekontrakt og skøde 14.april 1902 og 24. juni 1902. Han er gift med Christen Nielsens datter Anna Marie Nielsen.

I 1924 bliver datteren Ane Kirstine Høgsgaard Hansen gift med Peter Frede Jensen.
Frede Jensen og Ane Jensen giver skøde til Carl Andersen 15.1.1957
skøde til Jørgen Rasmussen 3.6.1986
1987 Skødes til Sussi Rose og Connie Olsen.

Til ejendommen hører også Stensbyvej 4, Høisminde, matr. nr. 44a, Stensby by, Kalvehave.

År                        Navn              Bemærkning
Fæstere:
1668 – 1693: Jens Pedersen Han døde i 1704
1693 – 1729: Jep Hansen Brems gift med Sidsel Andersdatter i 1693 og Kirsten Povelsdatter i 1713
1729 – 1767: Johannes Ebbesen

gift med Kirsten Povelsdatter i 1729 og Anna Catrina Erichsd. i 1758

1767 – 1791 : Henrich Nielsen fra Røsbjerggård gift med Anna Catrina Erichsdatter i 1767
1791 – 1798 : Jens Olsen Brems gift med enken Anna Maria Pedersdatter i 1791.
1798 – 1805 : Geert Andersen død 1805        gift med Anne Pedersdatter fra Stensby 1798
1805 – 1806 : Enken Anne Pedersdatter
Ejere:
1806 – 1826 : Hans Jensen Høg død 1826      gift med Anne Pedersdatter 1806
1826 – 1838 : Enken Anne Pedersdatter med sønnen Jens Hansen som medhjælper og bestyrer
1838 – 1897 : Jens Hansen Høg
1897 – 1902 :  Christen Nielsen (Høg) og datteren Anne Marie Jensen. De boede på Danerhøj i Balle
1902 – 1924 : Frederik Hansen fra Toftvang i Kindvig Han var gift med Anna Høg fra Balle
1924 – 1957 : Ane og Frede Jensen datter og svigersøn fra Ugledige
1957 – 1986 : Karl Andersen fra Forriddergård i Røstofte og gift med Lisbeth fra Mern
1986 –           : Jørgen Rasmussen, Nylukkegård