Ulfsund Fiskeriforening

Ulfsund Fiskeriforening – stiftet 24. januar 1892 og lukket i 1990.

I starten dækkede den farvandene i Ulvsund og omkringliggende vande, men medlemmerne fra Nyord, Møn, Vordingborg og Masnedsund skilte sig senere ud, og i 1936 bestod den kun af Kalvehave Kommune (Kalvehave, Viemose, Langebæk m.m.)
Fisker Carl Hansen, Kalvehave, blev formand.
I bestyrelsen:
Sognerådsformand F. C. Hansen,
Formand, H. P. Christensen,
P. Petersen Bang,
Peter Petersen Bang,
Svend Nielsen og
Edvard Bang, der fungerer som kasserer.

Medlemstallet steg til ca. 70 i 1895, men sank det følgende år, da Mønboerne trak sig ud, for derefter atter at stige til ca. 100 (1903—04) og 115 (1917). Kort efter traadte Vordingborg- og Masnedsundfiskerne ud, og siden har antallet af medlemmer ligget omkr. 48—58.
Carl Hansen var efter sigende den første, der begyndte at fiske i Kalvehave i 1860’erne og var foregangsmand for sine kollegaer. Han var den første der indførte Skovlvodsfiskeriet i 1905-1906. Han døde i 1930.

Æresmedlemmer 1904
Man havde fået Carl Hansen fra Kallehave til at fortælle om deres forening.
Det var vodfiskeriet, som var årsagen til oprettelsen af Ulfsund Fiskeriforening.

Kilde: http://www.lodsen4736.dk/fisk_jubilaeum.html og Dansk Fiskerstat bind 2 – 1936, redigeret af A. C. Struberg.

Fiskere – Dansk Fiskeristat bind 2. Angives med navne på fiskerne og bådene.