Sagebyvej 16, Balle

Facaden til den gamle Møllegård – ca. 1990

Sageby Mølle ligger på Sagebyvej 16 i Balle tildelt matr. nr. 5d i 1805.
Mølledammen ligger ved Mern Å både i Sageby og Balle.

År Navn Bemærkning
1718 Christian Møller
1724-1729 Otto Ulrichsen
før 1734-1739 Christian Schrøder
1740 Peder Christensen skovridersøn fra Enegårde
1742 Peder Busch
1767 Jørgen Busch
1772 Møllen er meget forfalden
1801-1850 Frederik Pedersen døde 1850, gift med Maren Nielsdatter
1844-før 1890 Niels Frederiksen, søn gift med Ane Kirstine Larsdatter
før 1890 efter 1980 Ane Kirstine Larsdatter, Enke Sønnen Frederik Nielsen er medhjælper.
før 1903-før 1940 Niels Peter Kaspersen gift med  datter  Maren Kirstine  Nielsdatter,  Niels Peter Caspersen flytter 1928 til matr. 11b
1928 Ejner Hansen gift med Asta Olsen
1932 Peter Fromberg Olsen gift med Arki
1968 Bent Nielsen gift med Inge Petersen fra Falster
1985 Jorden solgt til Søren Larsen

Historierne om gårdene i Balle er udarbejdet af Vagn Boberg Nielsen med Holger Munks jordebogsnotater, Gunnar Kirchheiner Johansens gårdnotater og Lars  Skovvangs Aneopslag som kilde.

Løs mere om Møllegården