Engkærgård, Kalvehavevej 41

Se forklarende tekst nederst på siden, markeret med rødt i skemaet.

Fotograferet af Holger Fugl Jakobsen, 2020

Den ligger på Kalvehavevej 41.
Den har matr. nr. 7a.
Det var gård 9 i 1688- matriklen.    ’                                                                                             Ved rebningen i 1739 var det gård 10.

Fæstere / ejere:
År Navn Bemærkning
1707 – 1721: Arend Ibsen gift med Mette Madsdatter. Havde tilsyneladende dele af både gård 9 og 10.
1721 – 1721: Rasmus Larsen død 1721
1721 –1740: Mads Hansen (J9) (og Peder Madsen) gift med Kirsten Rasmusdatter.
Sønner:Rasmus Madsen og Mogens Madsen (sen. Sageby Skovgård)
1741 – 1764: Jacob Poulsen ægter enken
1765 – 1786: Rasmus Pedersen Auktionen 1774
1786 – 1804: Christoffer Olsen ægter datteren Ane Rasmusdatter
1804 – 1827: Hans Hansen, Kindvig (M  7)
ægter enke Ane Rasmusdatter(død 1812) og Maren Thorkildsdatter
1828 – 1829: Hans Nielsen, Snertinge ægter enken Maren Thorkildsdatter. Døde sandsynligvis af malaria
1829 – 1840: Jens Olsen ægter enken Maren Thorkildsdatter og i 1836 Kirsten Christensdatter
1840 – 1873: Lars Madsen ægter enken Kirsten Christensdatter
1873 –1901: Peder Larsen, Søn gift med Ane Jensen 1. gang
1901 – 1946: Jens F. Hansen gift med Laurine Larsen, datter af Peder Larsen
1946 – 1957 : Emil Larsen gift med Elise Jensen, Skovhuse
1957- Frede Larsen, Tolstrup Mageskifter med Frede Larsen, Tolstrup
1995: Frede Larsen Jorden solgt til Steen Nielsen, Ballegård
2010 Inga Larsen, enke Ved Frede Larsens død fortsatte enken, Inge Larsen; men er siden flyttet til Mern

Historierne om gårdene i Balle er udarbejdet af Vagn Boberg Nielsen med Holger Munks jordebogsnotater, Gunnar Kirchheiner Johansens gårdnotater og Lars  Skovvangs Aneopslag som kilde.

Der står nogle J-numre med rødt. Det er jordebogsnummeret i 1739. Lige før 1739 blev Balle rebet (målt op) og de fleste af gårdene fik et nummer lavere. (Tolstrup blev rebet i 1758 og Ørslev blev rebet i 1762).

Næste udgangspunkt er Ryttergodsauktionen i 1774 (samme gårdnumre)

3. udgangspunkt er udstykningskortet med de nye matrikelnumre. Brugers navn står på kortet. Mærket M:+tal (matr.nr. på kort).

Der er 2 eller flere der har byttet gårde og der er somme tider kommet en halvgårdsmand til, hvilket gør det uoverskueligt.

Er der fejl kontakt venligst arkivet eller Vagn B. Nielsen.