Balle Strandvej 11

Fotograferet af Holger Fugl Jakobsen, 2020

Balle Strandvej 11, matr. nr. 5a,
Gård 4 i 1688 (før rebning* 1739 nr. 5)
Før udflytning i 1805 lå den på Ballevej 8.
Se forklarende tekst nederst på siden, markeret med rødt i skemaet.

År Navn Bemærkning
1714 Peder Hansen
1719 Peder Hansen/Poul Larsen/Lars Rasmussen
1728-1729 Jens Jensen
1729-1739 Poul Jacobsen J: 4
1739-1767 Christofer Jensen. Han er gift med Maren Andersdatter
1767-1777 Maren Andersdatter, Enke Auktionen 1774
1777-1787 Anders Christofersen, Søn flytter til Sdr. Mern 1787
1787-1829 Thorkild Christensen Wrang M. 5a
Han er gift med Johanne Jensdatter Lerche
1829-1843 Niels Thorkildsen Han var gift med Mette Pedersdatter og Ane Frederiksdatter   fra Sageby Mølle.
1844-1857 Hans Hansen gifter sig med enken Ane Frederiksdatter
1858-1902 Thorkild Christensen død i 1905, gift med Ane Marie Nielsen
1902-1940 Frederik Christensen, søn gift med Anna Marie
1940-1985 Svend Jensen gift med Inger Rasmussen
1986-1996 Kurt Jensen
1996 Leif Nygård og Birgitte Schouboe Nygård

* Rebning er udskiftning eller opmålimg se Kalkars Ordbog – linket åbner på ny fane

Historierne om gårdene i Balle er udarbejdet af Vagn Boberg Nielsen med Holger Munks jordebogsnotater, Gunnar Kirchheiner Johansens gårdnotater og Lars  Skovvangs Aneopslag som kilde.

Der står nogle J-numre med rødt. Det er jordebogsnummeret i 1739. Lige før 1739 blev Balle rebet (målt op) og de fleste af gårdene fik et nummer lavere. (Tolstrup blev rebet i 1758 og Ørslev blev rebet i 1762).

Næste udgangspunkt er Ryttergodsauktionen i 1774 (samme gårdnumre)

3. udgangspunkt er udstykningskortet med de nye matrikelnumre. Brugers navn står på kortet. Mærket M:+tal (matr.nr. på kort).

Der er 2 eller flere der har byttet gårde og der er somme tider kommet en halvgårdsmand til, hvilket gør det uoverskueligt.

Er der fejl kontakt venligst arkivet eller Vagn B. Nielsen.