Ballegård, Bahl

Foto: Holger Fugl Jakobsen, 2020

Den ligger på Kalvehavevej 32.
Den har matr.nr. 6a. Det var gård nr. 8(+9) i 1688-matriklen.
Lå før udflytning 1905 på Balledammen 1a .
Før rebning* i 1739 gård nr. 9.
Se forklarende tekst nederst på siden, markeret med rødt i skemaet.

Fæstere:

1707-1721 Arend Ibsen gift med Mette Madsdatter  – 26 fag
1721-1721 Rasmus Larsen
1719-1738 Ole Jensen J:8 – 14 fag
(1727 Lars Jensen)
1738-1751 Peder Hansen J:8 – Halvgård
1751-1753 Mads Pedersen Halvgård
1753-1756 Rasmus Madsen Halvgård
1756-1775 Lars Rasmussen Halvgård i starten) (Auktionen 1774)
1775-1803 Hans Olsen-Bentsen Hans Olsen-Bentsen, kom fra Skuderup, da Lilliendal blev oprettet, gift med Maren  Jensdatter
1803 Mare Jensdatter, Enke
1803-1813 Hans Hansen Bentsen, søn død 1813, gift med Ane Margrethe Hansdatter
1813-1814 Ane Margrethe Hansdatter, enke M:6
1814-1836 Lars Hansen giftede sig til den med enken ( Påført udstykningskort)
1836-1840 Ane Margrethe Handatter, enke
1840-1870 Jens Hansen gift med Ane Kristensen
1880+1890 Ane Kristensen, enke Jens død. 3 voksne sønner
1900 Kresten Jensen, søn søn, gift med Karen Jensen
1905 H.J.L. Skytte
 – 1910 Jens Larsen
1910-1947 Lars Jensen gift med Trine
1947-1978 Gunnar Nielsen fra Langø gift med Erna  fra Bogø
1978-1986 Svend Åge Nielsen, Maskincentralen, søn gift med Gyda fra Skovhuse
1986 Steen Nielsen, søn gift med Dorte Østergård fra Mern

* Rebning er udskiftning eller opmålimg se Kalkars Ordbog – linket åbner på ny fane

Historierne om gårdene i Balle er udarbejdet af Vagn Boberg Nielsen med Holger Munks jordebogsnotater, Gunnar Kirchheiner Johansens gårdnotater og Lars  Skovvangs Aneopslag som kilde.

Der står nogle J-numre med rødt. Det er jordebogsnummeret i 1739. Lige før 1739 blev Balle rebet (målt op) og de fleste af gårdene fik et nummer lavere. (Tolstrup blev rebet i 1758 og Ørslev blev rebet i 1762).

Næste udgangspunkt er Ryttergodsauktionen i 1774 (samme gårdnumre)

3. udgangspunkt er udstykningskortet med de nye matrikelnumre. Brugers navn står på kortet. Mærket M:+tal (matr.nr. på kort).

Der er 2 eller flere der har byttet gårde og der er somme tider kommet en halvgårdsmand til, hvilket gør det uoverskueligt.

Er der fejl kontakt venligst arkivet eller Vagn B. Nielsen.