Balle Strandvej 18

Balle Strandvej 18, matr. nr. 5h, udskilt fra matr. nr. 5a efter 1850

Fotograferet af Holger Fugl Jakobsen, 2020

Fotograferet af Holger Fugl Jakobsen, 2020

År Navn Bemærkning
før 1880 – efter 1890 Peder Sørensen
efter 1890- omk. 1906 Laurids Jensen gift med datter, Lisbeth Pedersen
1906-1950 Jens P. Hageskov gift gift med Frederikke Sørensen
1950-1976 Heino Hageskov, søn gift med Solveig
1976-2018 Solveig Hageskov
2018 Overtaget af en datter gift

Historierne om gårdene i Balle er udarbejdet af Vagn Boberg Nielsen med Holger Munks jordebogsnotater, Gunnar Kirchheiner Johansens gårdnotater og Lars  Skovvangs Aneopslag som kilde.