Havebækgård, Bahl

Man kan læse om gården i:
la Cour Danske gårde, 3. samling bind IV. Side 1258Se forklarende tekst nederst på siden, markeret med rødt i skemaet.

Foto: Holger Fugl Jakobsen

Den ligger på Ballevej 10. Den har matr.nr. 2 a. Det var gård nr. 2 i 1688–matriklen.

Fæstere / ejere
År Navn Bemærkning
1699 Oluf Jensen
1718-1723 Jep Jensen Gift med Ellen Rasmusdatter
1723-1725 Ellen Rasmsusdatter, Enken med sønnen Ole Jepsen (Ibsen) som bestyrer.
1725-1753 Ole Jepsen (Ibsen), søn Gift i 1730 med Anna Hansdatter, der er død 1763
J2
1753-1783 Jens Larsen Gift med Anna Jensdatter
Auktionen 74.

Gården brændte i 1753.
1783-1803 Hans Jensen gift med Anna Jensdatter død 1784
før 1807 – 1833 Jens Nielsen (M: 2) gift med Ane Rasmusdatter.
1833 Ane Rasmusdatter, Enken Død efter 1840
1834- efter 1854 Ole Jensen søn gift m. Ane Margrethe Hansdatter,
Balle Lars stjal 50 RD i 1851 på gården.
efter 1860-1898 Jens Rasmussen gift med Boel. På aftægt til 1900.
1898-1930 Lars Nielsen, svigersøn født på Tvingbro gift med Ane Kirstine Rasmussen, datter
1930-1946 Viggo Nielsen
1946-1965 L. B. Lundstein (nevø Frits Lundstein forpagter f. 1946 – 1965)
1965-1988 Frits Lundstein gift med Edith Mathiasen
1988-2005 Søren Larsen Sønnen Morten boede der
2005- Morten Larsen

Historierne om gårdene i Balle er udarbejdet af Vagn Boberg Nielsen med Holger Munks jordebogsnotater, Gunnar Kirchheiner Johansens gårdnotater og Lars  Skovvangs Aneopslag som kilde.

Der står nogle J-numre med rødt. Det er jordebogsnummeret i 1739. Lige før 1739 blev Balle rebet (målt op) og de fleste af gårdene fik et nummer lavere. (Tolstrup blev rebet i 1758 og Ørslev blev rebet i 1762).

Næste udgangspunkt er Ryttergodsauktionen i 1774 (samme gårdnumre)

3. udgangspunkt er udstykningskortet med de nye matrikelnumre. Brugers navn står på kortet. Mærket M:+tal (matr.nr. på kort).

Der er 2 eller flere der har byttet gårde og der er somme tider kommet en halvgårdsmand til, hvilket gør det uoverskueligt.

Er der fejl kontakt venligst arkivet eller Vagn B. Nielsen.