Mosegård, Bahl

Mosegråden 2020.
Fotograferet af Inge Langeskov-Nielsen

Den ligger på Hestehavevej 6.
Den har matr. nr. 6c og er udstykket fra Ballegård

År Navn Bemærkning
1917-efter 1930 Hans Otto Christoffersen forpagter og medhjælper, gift med Jenny
1930 Harry Jørgensen medforpagter og medhjælper, gift med Ketty
1945 Christiansen Forpagtet af skytte Christiansen, der er skytte på Høvdingsgård
1954 Jørgen Hansen gift med Asta, medhjælper på Staalvængegård
før 1960-1987 Waldemar (og Inge) Czubaniuk traktorfører på Staalvængegård
1989 Ubeboet nogle år Jorden tillagt Høvdingsgård
2003-2018 Vibeke og Jørn Hjort lejer bygningerne
2018- Pia og Carsten Bore’n

Kilde: Vagn B. Nielsen