Danerhøjgård, Bahl

Man kan læse om gården i:
Kilde: la Cour Danske gårde, 3. samling bind IV. Side 1258

Se forklarende tekst nederst på siden, markeret med rødt i skemaet.

Foto af Holger Fugl Jakobsen

Den ligger på Balledammen 3. Den har matr. nr. 4a. Det var gård 7 i 1688-matriklen.

Fæstere / ejere
År Navn Bemærkning
1719- 1730 Thorkild Jensen
1730-1755 Jens Thorkildsen (J 7) gift med Bodil Pedersdatter
1755-1781 Jeppe Olsen ægter enken Bodil Pedersdatter.
Auktionen 1774
1781-1826 Hans Jensen Lerche (M 4 a), gift med Ane Andersdatter Klant
1827-1858 Jens Hansen gift med Ane Christensen (Høg) fra Stensby
1858-1863 Jens Petersen
1863-1903 Christen Nielsen Høg, gift med Ane Jensen.
På aftægt til han døde i 1910.
Ane er der længere
1903-1948 Jens Rasmussen svigersøn gift med Kirsten
1948-1974 Werner Høg Rasmussen gift med Eva Lundal fra Odense
1974-1997 Jørgen Høg Rasmussen gift med Ninna Christensen Balle
1997- Henrik Høg Rasmussen gift med Jette Sørensen Mern

Historierne om gårdene i Balle er udarbejdet af Vagn Boberg Nielsen med Holger Munks jordebogsnotater, Gunnar Kirchheiner Johansens gårdnotater og Lars  Skovvangs Aneopslag som kilde.

Der står nogle J-numre med rødt. Det er jordebogsnummeret i 1739. Lige før 1739 blev Balle rebet (målt op) og de fleste af gårdene fik et nummer lavere. (Tolstrup blev rebet i 1758 og Ørslev blev rebet i 1762).

Næste udgangspunkt er Ryttergodsauktionen i 1774 (samme gårdnumre)

3. udgangspunkt er udstykningskortet med de nye matrikelnumre. Brugers navn står på kortet. Mærket M:+tal (matr.nr. på kort).

Der er 2 eller flere der har byttet gårde og der er somme tider kommet en halvgårdsmand til, hvilket gør det uoverskueligt.

Er der fejl kontakt venligst arkivet eller Vagn B. Nielsen.