Hjemstedet for Ballegård

Foto: Holger Fugl Jakobsen, 2020

Det oprindelige stuehus for Ballegård ligger på Balledammen 1b.
Det har matr. nr 6b.
Ballegård udflyttet i 1905.

Ejere:

År Navn Bemærkning
1907-1940 Hans Peter Rasmussen
1953-1958 Erik Jørgensen
1958-1961 Kaj Pedersen
1961-1963 Alice Berg
1963-1971 Sv. Å. Børsting
1971-1979 Agnete Prior
1979- Peter Zehler
før 1984-2003 Tømrer Egon Andersen
2003 E. og S. Wacher