Aagaard, Bahl

Se forklarende tekst nederst på siden, markeret med rødt i skemaet.

Foto af Holger Fugl Jakobsen

Den ligger på Ballevej 25.

Den har matrikel nr. 10. I 1688-matriklen var det en halvgård nr. 1b

Fæstere / ejere
År Navn Bemærkning
 – 1718 Jens Olsen Hugger
efter 1710-1753 Laurs Hansen Hugger (J: 1b) gift 31/7 1729 med Kirsten Eskildsdatter
1753-1792 Jens Laursen Hugger Auktionen 1774.
gift med Else Pedersdatter
1782-1806 Rasmus Nielsen gift med datteren Anne Kirstine Jensdatter
1806-1808 Anne Kirstine Jensdatter, enke ( M: 10)
1808-1851 Rasmus Jensen gift med enken Anne Kirstine Jensdatter
1851-1898 Jens Rasmussen søn, på aftægt til 1900. gift med Ane Jensdatter fra Sageby
1898-1934 Peter Petersen gift med datter Anne Rasmussen
1934-1962 Niels Peter Petersen gift med Johanne Andersen fra Jungshoved
1962-1970 Gunnar Larsen gift med Jensigne
1970 Gunnar Kirchheiner Johansen køber jorden
1970-1985 Per Hermansen gift med Birte H. køber bygningerne
1985-2001 Erik Seier Poulsen gift med Randi Hansen
2001 Randi Hansen

Historierne om gårdene i Balle er udarbejdet af Vagn Boberg Nielsen med Holger Munks jordebogsnotater, Gunnar Kirchheiner Johansens gårdnotater og Lars  Skovvangs Aneopslag som kilde.

Der står nogle J-numre med rødt. Det er jordebogsnummeret i 1739. Lige før 1739 blev Balle rebet (målt op) og de fleste af gårdene fik et nummer lavere. (Tolstrup blev rebet i 1758 og Ørslev blev rebet i 1762).

Næste udgangspunkt er Ryttergodsauktionen i 1774 (samme gårdnumre)

3. udgangspunkt er udstykningskortet med de nye matrikelnumre. Brugers navn står på kortet. Mærket M:+tal (matr.nr. på kort).

Der er 2 eller flere der har byttet gårde og der er somme tider kommet en halvgårdsmand til, hvilket gør det uoverskueligt.

Er der fejl kontakt venligst arkivet eller Vagn B. Nielsen.