Teglgård, Balle

Teglgård – 2020
Foto:Holger Fugl Jakobsen

Den ligger på Teglgårdsvej 1. Den har matr.nr. 8a. Den var gård 5 i 1688-matriklen.
Det var gård 6 før rebning i 1739

 

 

 

Fæstere
År Navn Bemærkning
1719-1730 Lars Rasmussen 26 fag
1730-1739 Peder Tobiasen
1739-1753 Tobias Pedersen (j :5),
gift med Marie Andersdatter.
Tobias døde 1753
1753-1771 Anders Madsen, Lundby ægter enken Marie Andersdatter
1771-1777 Peder Larsen (Hugger) 42 år Auktionen 1774,
hustru: 30 år ( 1771)
1777-1818 Mads Pedersen, Kindvig (M. 8)
gift med Mette Kirstine Madsdatter
omk. 1818 til omk. 1828 Bendt Hansen (påført udstykningskort)  gift med datteren Inger Madsdatter(død 1826)
omk. 1828-1866 Rasmus Pedersen hand døde 1866, gift med  gift med Anne Marie Jensdatter. Alle 10 børn var hjemme i 1845
1866-1870 Anne Marie Jensdatter, Enke død 23.06.1870
1870-1912 Chresten Rasmussen, søn gift med Ane Margrethe Jensen (død 1890)
1912 Han havde købt gården; men solgte den igen til Høvdingsgård, der selv overtog driften.
(1911: Karen og Hans Larsen)
1912-1991 Jorden blev herefter drevet fra Høvdingsgård. Det er nok hovedsagelig ansatte på godset, der har boet der frem til salget af bygningerne i 1991
1980’erne var der AMU- kurser i udbygningerne, men der boede samtidig nogen i stuehuset.
1911-1992 Helle og Steen Nellemann
1993-1998 Ulla Jensene
1998 Jette Tronborg Petersen

____________________________

Teglgård, Bahl, Matr. nr. 8 a m.fl. af Bahl
Godsejer Lassen, overtog gården i 1912
Kilde: la Cour Danske gårde, 3. samling bind IV. Side 1258-59
der er en fejl i LaCorus bog ang matr. nr.
_________________________

Historierne om gårdene i Balle er udarbejdet af Vagn Boberg Nielsen med Holger Munks jordebogsnotater, Gunnar Kirchheiner Johansens gårdnotater og Lars  Skovvangs Aneopslag som kilde.

Der står nogle J-numre med rødt. Det er jordebogsnummeret i 1739. Lige før 1739 blev Balle rebet (målt op) og de fleste af gårdene fik et nummer lavere. (Tolstrup blev rebet i 1758 og Ørslev blev rebet i 1762).

Næste udgangspunkt er Ryttergodsauktionen i 1774 (samme gårdnumre)

3. udgangspunkt er udstykningskortet med de nye matrikelnumre. Brugers navn står på kortet. Mærket M:+tal (matr.nr. på kort).

Der er 2 eller flere der har byttet gårde og der er somme tider kommet en halvgårdsmand til, hvilket gør det uoverskueligt.

Er der fejl kontakt venligst arkivet eller Vagn B. Nielsen.