Engbjerggård

Engbjerggård

Engbjerggård

Den ligger på Stensby Mark 1, Stensved og har Matr. Nr. 21 a. Det var gård 14 i 1688-matriklen. Gården hed gård 13 i 1686 og omkring 1790. 

Fæstere:
1668 – 1686: Laurs Poulsen og Oluf Laursen.
1668 og 1669: Jens Lauridsen på Nysø tog alle 3’ s korn på marken og heste, da kongen skyldte ham penge, som han havde lånt kongen under svenskekrigen. De 3 delte 2 gårde.
1668 – 1698: Laurs Hansen Han døde i 1705
1698 – 1732 : Casper Hansen Trolovet med datter Anna Laursdatter 30/11 1698 (Forlover : Hans Jepsen)
1732 – 1769 : Jacob Hansen Trolovet med datter Rebecca Caspersdatter 15/4 1732
1769 – 1810 : Geert Michelsen Gift med datter Rebecca Jacobsdatter 15/ 12 1769. Geert Michelsen køber gården 1805

Ejere :

1810 – 1844 : Niels Hansen Stage gift med datteren Ane Geertsdatter 3/12 1809
1844 – 1895 : Hans Nielsen  søn  gift med Hanne Nielsen
1895 – 1938 :
Fritz Niels Fritzen (Dattersøn) Jensine Birte Kirstine Johansen fra Skrædder-gården (+1961)
1938 – 1985 :
Viggo Stage Fritzen gift med Gudrun Carstensen
1985 – 2015 :
Birte Stage Lund (datter), gift med Bent Lund (Christensen)
2015 –            :
Niels Stage Lund (søn)