Engbjerggård

Engbjerggård

Engbjerggård

Engbjerggård 1936
Danmark set fra luften

 

 

 

 

 

 

 

Gården ligger på Stensby Mark 11, Stensved og har matr.nr. 21a. Det var gård 14 i 1688-matriklen. Gården hed gård 13 i 1686 og omkring 1790.

Fæstere:

1668 – 1686: Laurs Poulsen og Oluf Laursen
1668 – 1698: Laurs Hansen. Han døde i 1705
1668 – 1669: Jens Lauridsen på Nysø tog alle 3’s korn på marken og heste, da kongen skyldte ham penge, som han havde lånt kongen under svenskekrigen. De 3 delte 2 gårde.
1698 – 1732: Casper Hansen trolovet med datter Anna Laursdatter 30. november 1698 (Forlover : Hans Jepsen)
1732 – 1769: Jacob Hansen trolovet med datter Rebecca Caspersdatter 15. april 1732
1769 – 1810: Geert Michelsen gift med datter Rebecca Jacobsdatter 15. december 1769. Geert Michelsen køber gården 1805 til selveje

Ejere:

1810 – 1844: Niels Hansen Stage gift med datteren Ane Geertsdatter 3. december 1809
1844 – 1895: Hans Nielsen, søn, gift med Hanne Nielsen
1895 – 1938: Fritz Niels Fritzen, dattersøn, gift med Jensine Birte Kirstine Johansen fra Skræddergården (død 1961)
1938 – 1985: Viggo Stage Fritzen gift med Gudrun Carstensen
1985 – 2015: Birte Stage Lund, datter gift med Bent Lund (Christensen)
2015 –          : Niels Stage Lund, søn

Niels Fritzen fik i 1928 en selvbinder af mærket McCormick fra USA. Der kom en amerikaner og samlede den på gården – smeden gav op på forhånd. Det var den første selvbinder i Stensby sogn. Selvbinderen blev brugt til sin sidste høst i 1962.

Billederne er taget i en maskinhal… det er 50 år siden, binderen blev skubbet ind, hvor den står. Den er stadig funktionsduelig.