Stensby Mark 3

Stensby Mark 3
Langebæk Lyng 1980
“Danmark set fra luften”

Stensby Mark 3
‘Google Street View’

 

 

Ejendommen har matrikel nummer 9cb i Langebæk. Den er udstykket fra Nylukkegård som 9c, men efterfølgende udskilt fra 9ca ejet af Langebækgaard. Jorden fra 9ca er lagt til i 1949 – 50. ‘Knallert-Charles’, der købte Langebækgaard solgte 60 ha fra denne til mindre ejendomme gennem jordlovsudvalget. Stedet kaldes Langebæk Lyng. 

Først blev Stensby Mark 3 skilt ud fra Nylukkegård. Derefter fulgte Stensby Mark 1 med en bid privat vej til Stensbyvej. I 1849 er  Stensby Mark 1 delt i 2 ejendomme matr. nr. 9ca og 9cb (Stensby Mark 3) med en privat fællesvej ud til Stenbyvej. I 1877 er Stensby Mark 5 kommet med på den private fællesvej. 

Vejen ‘Stensby Mark’ blev først offentlig vej i 1917 som vej nr. 36 i Kallehave kommune.(den var det ikke i 1912).

Ejere:

f.1840 – 1862: Christen Geertsen blev gift med Maren Ottesdatter i 1827. Han døde i 1884 – Maren i 1882. Han er husmand i Langebæk o.1825 og han bygger ejendommen på Langebæk Lyng i 1830’erne. De er begge på aftægt hos sønnen Hans Christensen, til de dør.
1862 – 1880: Hans Christensen gift med Maren Larsen. Han havde været fodermester i Vålse. De havde et ægtepar mere på aftægt: Peter Nielsen og Christiane Hansdatter. Peter døde på Langebæk Lyng i 1881.
1881 – 1917: Hans Hansen gift med Karen Karoline Hansen
1918 – e.1942: Marius Hansen
o.1945 – f.1956: Knud Nielsen
1956 – 1957: Enken Astrid Nielsen
1957 – 1994: Keld V. Larsen
1994 – 2016: Klaus Larsen, søn
2016 – 2020: Per Krag og Michelle Korte
2020 –          : Flemming og Mette Klein

I 1849 ejede Langebækgården 9ca. Christen Geertsen kan have købt 9cb i perioden 1835 – 48 og arbejdet på Langebækgården både før og efter.
Christen Geertsens farfar, Mikkel Geertsen Trave, var i øvrigt en meget spændende person. Han havde Travegården i Langebæk by, inden den blev flyttet ud på Gl. Vordingborgvej. Han fik 29 børn med 3 koner. 17 blev konfirmeret og 12 overlevede faderen.