Sydsjællands Landboforening

Sydsjællands Landboforening er stiftet i 1862.
Man uddelte flere hædersbeviser

Bevis for 7 års flid og troskab hos Proprietær Madelung, Stenlængegård. Uddelt af Syssjællands Landboforening.

Læs også historien om Træhesten, billederne på denne plakat giver god mening i beretningen.