Træhesten på Lilliendal

På Lilliendal forekom det – så vidt vides – det sidste ridt på træhest her i Sydsjælland.

Niels Peder Madsen i Søndre Mern er født 1731, han er i denne beretning 53 år og svagelig.
Hans søn Peder Nielsen er 24 år, den ældste af en søskendeflok på 2 drege og 4 piger og må tage del i hoveriarbejdet.

Historien herunder foregår i foråret 1784

Det var den unge Peder Nielsen (brodersøn til Rasmus Peder Madsen), der var ude at pløje ærter på Høvdingsgårds hovmarker. Forpagter Neergaard holdt o nærheden og overvågede pløjningen. Pludselig smuttede Peders plov op af furen. Forpagter Neergård råbte: ”Der skal pløjes om” – og det gjorde Peder også første gang – men da det skete igen blev Peder vred og nægtede.

Der blev sendt bud efter forvalter Tvede – men han kunne heller ikke få Peder til at gøre det om. Peder fik slag af pisken og han blev rasende og gik hjem.

Forvalteren og 4 mænd forsøgte at hente ham i gården hos forældrene og nogen kamp lykkedes det også at få Peder med til Lilliendal – hvor han kom til at ride på træhesten. Den unge Peder lå syg i flere dage bagefter.

Læs hele denne spændene beretning i vores blad på arkivet.