Mern Sogneråd

Sjællandske Dagblad den 30/9-1948

“Mern Sogneraad

har afholdt Møde.  Til at fungere som Vandsynsmand i en 3-aarig Periode indstilledes Gdr. Lars P. Petersen, Kindvig, og Arbejdsmand Ludvig Poulsen, Mern, samt som Suppleant Slagter Magnus Hansen, Sdr. Mern. Gdr. Karl Johansen indstilledes som Formand.

Som Snefogder indstilledes saaledes:

Nr. Mern: Gdr. Marius Jensen, Skyttegaard. Sdr. Mern: Proprietær F. Lemvigh, Stenlængegaard, Skalsby, og Nr. Mern Mark: Parcellist Emil Jørgensen, Skalsby, Togeby: Gdr. Herluf Rasmussen. Sandvig: Forpagter Thorvald Petersen. Kindvig: Gdr. Verner Andersen. Sageby: Parcellist Ejner Hansen. Østergaardsstræde: Statshusmand Marius Hansen. For Høvdinggaard: Forpagter Peytz.

Til at tilstræde Havnebestyrelsen valgtes Sogneraadsformanden, Gdr. Laurits Petersen og Førsteplejer C. Bormann. Det reviderede Regnskab blev forelagt og godkendt. To Ansøgninger om Udstykning anbefaledes.”

————————————————————————————————-

 

 

 

2 Responses to Mern Sogneråd

 1. admin skriver:

  Kære Yvonne Ersgaard
  Tak for din henvendelse.
  Materialet, du nævner, kan du maile til .
  Vi glæder os til at høre fra dig.
  Med venlig hilsen
  Solveig Olsen
  Langebæk Lokalhistoriske Arkiv

 2. Yvonne Ersgaard skriver:

  Kære lokalarkiv for Mern/Langebæk

  Da jeg er efterkommer fra en far fra Mern og en mor fra Langebæk, har jeg en del små avisudklip, såsom dødsfald, bryllup, fødselsdage etc. fra min familie.

  Hvis I har en mailadresse, hvor man evt. kunne sende billeder af diverse udklip, fotos m.v.

  Til orientering kan jeg fortælle, at min far blev født i 1930 og min mor blev født i 1932.

Der er lukket for kommentarer.